StocksZendeskZEN.US

ZEN.US

Zendesk

95.77 1.03 (1.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
95.71
B
95.98

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó95.77
Trong Ngày87.79 - 95.94
Trong 52 Tuần87.79 - 166.26
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.77M
Lợi nhuận trong 1 năm-34.82%
Beta1.1207
Vốn hóa thị trường11.65B
Hệ số P/E
Doanh thu1.25B
EPS-1.9574
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202122/10/202104/01/2022100.00110.00120.00130.00140.00150.00160.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Data Processing Services
Tổng Giám đốc Điều hành Mikkel Asger Svane
Nhân viên 4,130

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Zendesk increased tính đến 25.97% và có tổng là 1.03B. Thu nhập ròng decreased tính đến 28.60% đến -218.18M. Tài sản ròng decreased tính đến 5.71% đến 431.83M và EPS decreased từ -1.53 đến -1.89.
ZEN.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
78.67%
Biên Lợi nhuận Ròng
-21.92%
Biên Hoạt động
-12.66%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-18.85%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
283.6M
298.05M
318.22M
346.97M
Lợi nhuận Gộp
215.6M
237.22M
251.53M
276.79M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-38.57M
-35.87M
-41.35M
-36.94M
Thu nhập Ròng
-70.04M
-48.97M
-58.41M
-54.42M