Stocks-NOVA-Sunnova Energy International Inc

NOVA Sunnova Energy International Inc

19.35 -1.47 (-7.06%)
延遲價格來源為納斯達克, 美元 市場休市
投資
投資
(按右鍵滑鼠刪除點擊右鍵進行管理)
NOVA
- +
 
無可用資料
搜尋標誌或用戶名
顯示賣出價格。價格資訊僅供參考。