StocksRoyal Dutch ShellRDSA.L

RDSA.L

Royal Dutch Shell

0 0 (0%)
價格由 Xignite 提供, 便士純正 市場休市
交易
0
0

Royal Dutch Shell

在英國和荷蘭上市的石油及天然氣巨頭在倫敦證券交易所發行了兩類股票,A股適用於荷蘭稅則,而B股則服務於英國股息支付。荷蘭皇家殼牌(RDSB)股票需支付預扣稅.
上月
4,148
關注者
0%
投資者

相關市場

Zijin Mining
2899.HK
-0.18 (-1.63%)
10.85
10.89
International Paper Co
IP
-0.40 (-0.75%)
52.94
53.05
Airgas Inc
ARG
142.78 (0%)
142.78
143.13
Sherwin-Williams Co
SHW
0.08 (0.01%)
715.61
717.57