StocksASM International NVASMI.NV

ASMI.NV

ASM International NV

226.90 -4.20 (-1.82%)