Trailing Stop Loss (zastavení ztráty při změně trendu)

Trailing Stop Loss (TSL) je skvělá funkce, kterou jsme přidali jako reakci na zpětnou vazbu od naší vážené komunity obchodníků.

 

Trailing Stop Loss nastaví příkaz se zastavením ztráty na pevném počtu pipů nad nebo pod tržní cenou podle toho, zda se jedná o pozici PRODEJ nebo NÁKUP. Dokud se trh vyvíjí ve váš prospěch, Stop Loss se bude pohybovat s tímto vývojem a udržovat stejný odstup od aktuálního tržního kurzu vyjádřený počtem pipů.

 

Pokud například nastavíte TSL pro pozici NÁKUP, bude hodnota zastavení ztráty stoupat spolu s trhem po jednom pipu. Proto se tato funkce nazývá zastavení ztráty při změně trendu (Trailing Stop Loss); její hodnota stoup společně s cenou. Pokud se však trh pohybuje opačným směrem, tedy cena klesá, hodnota funkce Stop Loss se nebude měnit a když cena této hodnoty dosáhne, příkaz se uzavře.

 

Trailing Stop Loss lze nastavit při otevírání obchodu nebo kdykoliv později. Stačí kliknout na „Stop Loss“ v okně Open Trade (otevřít obchod) a pod ním se objeví zškrtávací okéno TSL. Při každé ruční úpravě Stop Loss se zapnutou funkcí TSL se odpovídajícím způsobem aktualizuje vzdálenost v pipech mezi hodnotou Stop Loss a aktuálním tržním kurzem.

 

U pozice Nákup bude hodnota TSL stoupá s tržní cenou po jednom pipu a u pozice Prodej její hodnota společně po jednom pipu klesá. Je důležité si pamatovat, že hodnota Stop Loss se nemění, pokud se tržní cena vyvíjí ve váš neprospěch.

 

Pokud se kdykoliv rozhodnete u probíhajícího obchodu zapnout nebo vypnout TSL, jednoduše klikněte na modrou ikonu nastavení úplně vpravo na řádku obchodu ve svém portfoliu, čímž otevřete okno Edit Trade (úprava obchodu).