Jak velká daň se odečítá z mých dividend?

Přijatá platba dividend je v některých případech a jurisdikcích zdaněna. Procento daně sražené eToro záleží na různých faktorech a liší se případ od případu.

Dividendy placené z cenných papírů a ETF z USA

Sazba daně sražené z výplaty dividend společností z USA činí obecně 30 %. V případech, kdy je placen skutečný zdanitelný příjem (ECI), činí sazba daně 37 %.


Některé země mají smlouvy s vládou USA o snížení zdanění dividend. Od 1. září 2022 začala platforma eToro nabízet výhody smlouvy o zamezení dvojího zdanění pro obyvatele těchto zemí, kteří pobírají dividendy z amerických akcií a ETF. Více informací najdete zde.Dividendy placené z cenných papírů a ETF mimo USA

Procento srážkové daně se řídí zákony platnými v zemi původu.

Definice země původu cenných papírů pro daňové účely je složitý proces, protože příslušná pravidla se v jednotlivých zemích liší. Může se jednat o zemi, v níž je společnost vyplácející dividendy zaregistrována nebo v níž sídlí její výkonné vedení a controlling. V případech, kdy je společnost považována za daňového plátce v několika zemích, pak o příjemci daně rozhodují příslušné daňové smlouvy. eToro zjišťuje tyto informace ze spolehlivé databáze a upravuje výplatu každé dividendy na denní bázi příslušným procentem daňové srážky.

Níže uvedená tabulka obsahuje typická procenta zdanění podle země původu. Je důležité vzít v úvahu, že tato čísla jsou orientační, a proto by měla být používána jen jako vodítko.

 

Země původu

Srážková daň z dividend

Belgie

30 %

Dánsko

27 %

Finsko

30 %

Francie

25 %

Hongkong

0 %

Irsko

25 %

Itálie

26 %

Kanada

25 %

Německo

*26,375 %

Nizozemí

15 %

Norsko

25 %

Portugalsko

25 %

Rakousko

27,5 %

Španělsko

19 %

Spojené království

0 %

Švédsko

30 %

Švýcarsko

35 %

 

*25 % plus navýšení