Co je to dividenda?

Dividenda je suma peněz, kterou pravidelně vyplácí společnost svým akcionářům ze zisku nebo z rezerv.

Dividendy jsou vypláceny na základě podílu každého z akcionářů ve společnosti a nabízejí jim určitou sumu peněz za každou akcii, kterou vlastní. Jestliže například Apple oznámí výši dividendy 0,80 USD na akcii, akcionář s 50 akciemi obdrží dividendu ve výši 40 USD.

 

Pro rozdělování dividend existují čtyři důležitá data:

  1. Den vyhlášení: Když správní rada společnosti oznámí svůj úmysl vyplatit dividendu. Správní rada také oznámí objem dividend, datum rozhodného dne pro výplatu dividendy (ex-dividend date) a datum výplaty dividendy.
  2. Ex-dividend date (datum rozhodného dne pro výplatu dividendy): Kdy se akcie začnou obchodovat už bez hodnoty následující výplaty dividendy. Dividendu obdrží pouze akcionáři, kteří vlastnili akcie přede dnem rozhodným pro výplatu dividendy.
  3. Datum záznamu dividendy: Když společnost zkontroluje své záznamy, aby zjistila, kdo má nárok obdržet dividendu. Datum záznamu následuje jeden pracovní den po rozhodném dni pro výplatu dividendy.
  4. Datum výplaty dividendy: Kdy je dividenda skutečně vyplacena akcionářům společnosti.

 

Klikněte zde a zjistěte víc o tom, jak vyplácí dividendy eToro.