Hvordan kalkuleres verdien av kopien min?

Når du kopierer en trader, vil du se den nåværende verdien på det som er kopiert i porteføljen din.

Dette tallet viser den nøyaktige pengesummen du vil få tilbake på kontoen din dersom du slutter å kopiere denne traderen.

Tallet tar hensyn til det opprinnelig investerte beløpet, midler som ble lagt til/fjernet fra kopien, gevinster/tap og eventuelle gebyrer eller gevinster som er blitt kreditert/debitert den kopierte posisjonen.

Verdien på kopibalansen din kalkuleres på følgende måte: OPPRINNELIG VERDI + PENGER INN/UT + GEVINST/TAP - GEBYRER = VERDI

I eksempelet nedenfor: 1000,00 dollar i opprinnelig investering - 100,00 dollar ut + 498,36 dollar gevinst - 46,48 dollar gebyr = verdi på 1351,88 dollar