Hvordan bruke Charts og ProCharts

Alle finansielle aktiva har et særskilt diagram, som er et verdifullt verktøy for å følge og analysere aktivumets historikk og utvikling.

Merk at i henhold til bransjestandard, viser eToro-diagrammer kun SALGS-kursen. For å fastslå KJØPE-kursen må du legge til spredningen til kursene i diagrammet.

Gå til en aktivumside og klikk på «Diagram»: 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/1/Capture%201.PNG

Standardvisningen viser hvert finansielle aktivums utvikling ved bruk av stolper. Fargen på stolpene indikerer om aktivum-kursen steg eller falt i løpet av den valgte perioden. Grønn viser kursstigning. Rød viser kursfall. Endepunktene til de vertikale linjene («wicks») øverst og nederst på hver stolpe viser topp- og bunnpunkt som aktivumet nådde i den angitte tidsperioden. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/5/Candles.png

I øverste høyre hjørne av diagrammet vil du se to piler: https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/2/Capture%202.PNG Klikk på dem for å utvide diagrammet og hente diagraminnstillingene.

Her kan du angi perioden (tidsperioden for stolpene) du vil analysere – standard er én dag (1D).

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/3/Capture%203.PNG

Du kan velge mellom dusinvis av verktøy eller analyser som kan være nyttige, ved å klikke på pennikonet:https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/6/Capture%205.PNG

Hvis du klikker på innstillingshjulet, kan du endre tidssone. Du kan også velge å åpne den nye ProCharts-funksjonen i en ny fane. Den gjør at du kan se flere diagrammer på én skjerm, lagre visninger og flette inn tekniske analyser.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/4/Capture%204.PNG

Du kan også åpne ProCharts fra overvåkningslisten, enten ved å klikke på innstillingshjulet og velge det fra menyen, eller ved å klikke på et minidiagram:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/7/pro%201.PNG                          https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/8/pro%202.PNG

Hovedfunksjonen til ProCharts er den nye visningsmenyen som gjør at du kan se flere diagrammer samtidig. Du kan velge en fra flere visninger, f.eks. 2 ved siden av hverandre eller 1 øverst og tre nederst:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/9/pro%203.PNG

 

Du kan åpne ProCharts fra din personlige overvåkingsliste og få en visning med utvalgte markeder eller brukere. For å endre et diagram, velg det og søk etter et annet symbol eller brukernavn. Hvis du vil se det samme markedet med forskjellige tidsrammer, krysser du av i boksen «ett symbol for alle diagrammer» , så vises det valgte diagrammets aktivum i alle diagrammene.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/10/pro%204.PNG

 

Uansett hvor du åpnet ProCharts, kan du alltid laste inn den sist brukte visningen, inkludert symboler, investorer, tegninger eller studier som du hadde på skrivebordet. Hvis du vil lagre en bestemt visning slik at du kan bruke den igjen, klikker du på «LAGRE VISNING». Gi det et navn, så kan det brukes om igjen til du sletter det. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/142F41/11/pro%205.PNG

 

Når du har opprettet en visning, fungerer hvert diagram som et standarddiagram. Du kan endre det som du vil, endre tidsrammer, legge til tekniske analysestudier eller sammenligne det med andre markeder eller investorer.

 

For å lære mer om diagrammene og funksjonene de tilbyr, kan du  klikke her.