Må jeg å betale skatt på handlene mine?

Alle kunder har ansvar for å beregne og betale eventuelle skatter i landet eller landene de skattemessig tilhører.

 

Du kan bruke informasjon fra kontoutskriften for å beregne den skattepliktige inntekten som du eventuelt må føre på selvangivelsen.

 

eToro kan bli pålagt å oppgi denne informasjonen til dine lokale skattemyndigheter, i henhold til Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og Common Reporting Standard (CRS). Klikk her for å finne ut mer.

 

Merk at mottak av utbytte er skattepliktig inntekt i noen tilfeller og områder. I disse tilfellene tilbakeholder eToro skatt som en prosentandel, avhengig av lovene i landet der selskapet som utbetaler utbyttet er registrert. Klikk her for å finne ut mer.