StocksSun Hung Kai Properties Ltd00016.HK

00016.HK

Sun Hung Kai Properties Ltd

94.17 -0.10 (-0.11%)
價格由 Xignite 提供, 港元 市場休市
交易
94.17
94.38
(按右鍵滑鼠刪除點擊右鍵進行管理)
00016.HK
- +
 
無可用資料
搜尋標誌或用戶名
顯示賣出價格。價格資訊僅供參考。