StocksWuxi Biologics Cayman Inc02269.HK

02269.HK

Wuxi Biologics Cayman Inc

73.48 -0.55 (-0.74%)
價格由 Xignite 提供, 港元 市場休市
交易
73.48
73.77

概述

上一交易日收盤價73.48
星期範圍 71.89 - 74.28
52 週範圍 40.26 - 135.58
平均交易量 (3 個月)23.43M
1-年投資報酬-39.07%
Beta0.2619
市值325.57B
市盈率79.73
收入12.41B
每股盈餘0.9758
股息 (收益率)0 (0%)
1 天 1 週 1 個月 3 個月 6 個月 1 年 3 年 最大值
表格為世界協調時間
產業 Biotechnology
執行長 Zhi Sheng Chen, PhD
員工 9,864

財務摘要

在31/12/2021結束的金融年度: Wuxi Biologics Cayman Inc的營收increased by 96.65% ,達到 12.40B。淨利increased by 122.31%至4.23B。淨資產increased by 59.83%到40.01B;每股盈餘從0.45increased到0.92。
02269.HK的投資者關系
損益表資產負債表現金流量表
毛利率
46.91%
淨利率
25.79%
經營利潤率
30.78%
投資報酬率
7.60%
2018
2019
2020
2021
總收入
3B
4.52B
6.31B
12.4B
毛利
1.21B
1.88B
2.85B
5.82B
營業利潤
618.73M
N/A
1.69B
3.82B
淨利
746.76M
1.15B
1.9B
4.23B