StocksChina Mengniu Dairy Co Ltd02319.HK

02319.HK

China Mengniu Dairy Co Ltd

34.12 -0.45 (-1.30%)
價格由 Xignite 提供, 港元 市場休市
交易
34.12
34.23

概述

上一交易日收盤價34.12
星期範圍 34.02 - 34.77
52 週範圍 33.47 - 51.25
平均交易量 (3 個月)10.94M
1-年投資報酬-20.39%
Beta0.0236
市值142.09B
市盈率23.45
收入106.2B
每股盈餘1.5351
股息 (收益率)0.4486 (1.31%)
1 天 1 週 1 個月 3 個月 6 個月 1 年 3 年 最大值
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/03/202223/05/202201/08/202235.0037.5040.0042.5045.0047.5050.0052.50
表格為世界協調時間
產業 Food Meat Or Fish Or Dairy
執行長 Min Fang Lu
員工 44,629

財務摘要

在31/12/2021結束的金融年度: China Mengniu Dairy Co Ltd的營收increased by 24.33% ,達到 106.23B。淨利increased by 52.04%至5.98B。淨資產increased by 15.04%到51.38B;每股盈餘從1.00increased到1.53。
02319.HK的投資者關系
損益表資產負債表現金流量表
毛利率
36.74%
淨利率
4.67%
經營利潤率
5.07%
投資報酬率
8.50%
2018
2019
2020
2021
總收入
81.7B
89.61B
85.44B
106.23B
毛利
30.53B
33.65B
32.18B
39.04B
營業利潤
4.05B
4.58B
3.63B
5.39B
淨利
3.79B
4.87B
3.93B
5.98B