StocksDongfeng Motor Group0489.HK

0489.HK

Dongfeng Motor Group

5.9546 -0.1999 (-3.25%)
價格由 Xignite 提供, 港元 市場休市
交易
5.9546
5.9854

概述

上一交易日收盤價5.9546
星期範圍 5.9446 - 6.1644
52 週範圍 5.0754 - 8.9600
平均交易量 (3 個月)9.19M
1-年投資報酬-16.01%
Beta0.0731
市值53.16B
市盈率3.88
收入136.05B
每股盈餘1.5891
股息 (收益率)0.4007 (6.73%)
1 天 1 週 1 個月 3 個月 6 個月 1 年 3 年 最大值
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/01/202229/03/202213/06/20225.50006.00006.50007.00007.5000
表格為世界協調時間
產業 Motor Vehicles
執行長 Shao Zhu Li, MBA
員工 122,061

財務摘要

在31/12/2021結束的金融年度: Dongfeng Motor Group的營收increased by 12.27% ,達到 136.20B。淨利increased by 15.10%至13.71B。淨資產increased by 11.18%到189.07B;每股盈餘從1.41increased到1.59。
0489.HK的投資者關系
損益表資產負債表現金流量表
毛利率
12.55%
淨利率
11.26%
經營利潤率
-4.56%
投資報酬率
8.84%
2018
2019
2020
2021
總收入
123.83B
114.62B
121.32B
136.2B
毛利
15.89B
15.3B
17.6B
17.1B
營業利潤
1.85B
3.29B
5.45B
1.64B
淨利
14.9B
14.57B
11.91B
13.71B