StocksHaidilao International Holding06862.HK

06862.HK

Haidilao International Holding

18.90 1.52 (8.75%)
價格由 Xignite 提供, 港元 市場休市
交易
18.90
18.96
(按右鍵滑鼠刪除點擊右鍵進行管理)
06862.HK
- +
 
無可用資料
搜尋標誌或用戶名
顯示賣出價格。價格資訊僅供參考。