StocksCemex, S.A.B. de C.V.CX

CX

Cemex, S.A.B. de C.V.

6.82 0.09 (1.34%)
延遲價格來源為納斯達克, 美元 市場休市
交易
6.80
6.83
(按右鍵滑鼠刪除點擊右鍵進行管理)
CX
- +
 
無可用資料
搜尋標誌或用戶名
顯示賣出價格。價格資訊僅供參考。