ETFiShares Core High Dividend ETFHDV

HDV

iShares Core High Dividend ETF

95.15 -2.62 (-2.68%)
延遲價格來源為納斯達克, 美元 市場休市
交易
94.95
95.27

概述

上一交易日收盤價95.15
星期範圍 93.98 - 96.18
52 週範圍 93.98 - 110.81
1-年投資報酬-0.30%
1 天 1 週 1 個月 3 個月 6 個月 1 年 3 年 最大值
表格為世界協調時間