ETFiShares UK Property UCITS ETFIUKP.L

IUKP.L

iShares UK Property UCITS ETF

449.23 -17.92 (-3.84%)
價格由 Xignite 提供, 便士純正 市場休市
交易
449.23
450.83
(按右鍵滑鼠刪除點擊右鍵進行管理)
IUKP.L
- +
 
無可用資料
搜尋標誌或用戶名
顯示賣出價格。價格資訊僅供參考。