StocksAurubis AGNDA.DE

NDA.DE

Aurubis AG

94.18 0.66 (0.71%)
價格由 Xignite 提供, 歐元 市場開放
交易
94.18
94.40
(按右鍵滑鼠刪除點擊右鍵進行管理)
NDA.DE
- +
 
無可用資料
搜尋標誌或用戶名
顯示賣出價格。價格資訊僅供參考。