StocksNN Group NVNN.NV

NN.NV

NN Group NV

42.59 0.68 (1.61%)
價格由 Xignite 提供, 歐元 市場休市
交易
42.53
42.62
(按右鍵滑鼠刪除點擊右鍵進行管理)
NN.NV
- +
 
無可用資料
搜尋標誌或用戶名
顯示賣出價格。價格資訊僅供參考。