ETF-TQQQ-ProShares UltraPro QQQ

TQQQ ProShares UltraPro QQQ

41.90 0.96 (2.34%)
市場休市延遲價格來源為納斯達克, 美元
交易
交易

概述

上一交易日收盤價 41.90
星期範圍 40.74 - 42.17
52 週範圍 16.08 - 47.06
1-年投資報酬 58.49%
費用比率 <0.01%
1 天 1 週 1 個月 3 個月 6 個月 1 年 3 年 最大值
平均年度報酬率
此圖表顯示 [資產名稱] 的年度報酬率,每月更新一次。
1Y
3Y
5Y
% 價格報酬率
51.94%
-18.27%
4.25%