ETFVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETFVTIP

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

48.11 -0.15 (-0.31%)
延遲價格來源為納斯達克, 美元 市場休市
交易
48.03
48.22

概述

上一交易日收盤價48.11
星期範圍 48.01 - 48.19
52 週範圍 48.01 - 52.56
1-年投資報酬-7.19%
1 天 1 週 1 個月 3 個月 6 個月 1 年 3 年 最大值
表格為世界協調時間