Ce înseamnă investiția tematică? Glosar și introducere

Ce înseamnă investiția tematică?

Investiția tematică este un termen ce se referă la o abordare de sus în jos a investiției, când investitorul încearcă să identifice teme și tendințe bazate pe predicțiile sale cu privire la viitoarea performanță, în loc de a lua decizii de investiție bazate pe realizări anterioare ale anumitor piețe sau active. Un exemplu de investiții tematice pot fi tendințele tehnologice, unde un investitor poate face o predicție cu privire la dezvoltarea autovehiculelor autonome sau cu privire la declinul global al utilizării tabletelor până la o anumită dată. Investițiile tematice, care au devenit foarte populare în ultima perioadă, sunt împărțite în grupuri economice, politice, tehnologice, sociale și agriculturale. Popularitatea investițiilor tematice a crescut mai mult decât dublu din anul 2016, cu peste 400 de ETF-uri tematice (Exchange Trade Funds – fonduri tranzacționate la bursă) existente.

Lista de mai jos cuprinde o parte din terminologia cel mai des întâlnită în domeniul investițiilor tematice:

Investiții tematice – Glosar

A-D

 • Agroindustriale

Producția și distribuția la nivel industrial a echipamentelor și utilajelor agricole, depozitarea acestora, etc.

 • Alfa

O rată de rentabilitate anormală a unei investiții supraevaluate sau subevaluate a unui investitor.

 • Alocarea activelor

O strategie de investiție în cadrul căreia investitorul echilibrează riscul versus procentele de câștig, în funcție de țintele investitorului, graficul de timp și de toleranța la risc.

 • Asimetrică

Relația dintre furnizorii de resurse naturale dominante și clienții lor.

 • Construirea portofoliului

Alegerea temelor, segmentelor sau ariilor în funcție de tendințele pieței.

 • Cont administrat

O metodă de a consolida portofoliul unui investitor, în schimbul unui comision. Comisionul acoperă toate cheltuielile și comisioanele de administrare pentru acest cont și este considerat a fi mai puțin costisitor decât un comision de cont de brokeraj.

 • CopyFunds

CopyFunds este un produs de investiție tematică pentru gestionarea portofoliilor dezvoltat de eToro. Utilizând CopyFunds de la eToro, investitorii pot copia traderi sau piețe. Metoda CopyFunds reunește activele financiare ale investitorilor într-o manieră diversificată, conform unei strategii predefinite, pentru a se reduce la minim riscul pe termen lung.

 • Corelare slabă

Investiția tematică poate oferi o corelare slabă a ratelor de rentabilitate relative la strategii de dezvoltare tradiționale, și o corelare negativă a ratelor de rentabilitate la strategiile de preț tradiționale, oferind diversificare pentru investitori.

 • Costul mediu în dolari

O strategie de investiție în care investitorul plasează regulat, lunar, o sumă fixă de dolari într-o investiție dată.  Investitorul cumpără mai mult când prețul scade și mai puțin când prețul crește.

 • Creșterea populației

Creșterea prevăzută a populației care exercită o presiune asupra aprovizionării globale cu hrană, a terenurilor și a încălzirii globale.

E-I

 • Economiile BRICS

Se referă la economiile combinate din: Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. Aceste națiuni au fost grupate de economiști datorită potențialului lor de dezvoltare economică și a influenței lor.

 • Economie de longevitate

Reprezintă puterea economică a grupului demografic cu vârstă de peste 50 de ani, a cărui activitate economică, acum situată la aproximativ 7 trilioane de dolari, este preconizată a se dubla la circa 13,5 trilioane de dolari până în anul 2030.

 • Gorile

Corporații sau companii mari care domină domeniile lor respective, controlând prețul și disponibilitatea produselor lor.

 • Produse tematice de importanță secundară

Tehnologii, servicii și soluții de importanță neglijabilă pentru veniturile și/sau creșterea globale, dar constituie un factor, printre alții, pentru modelul de afaceri, strategie și sectorul de cercetare-dezvoltare al unei companii.

 • Indice mondial MSCI

Un indice global, central, care acoperă mii de stocuri de acțiuni și mărfuri din diverse categorii. Utilizat de managerii de fonduri din toată lumea ca instrument de măsură pentru performanța portofoliilor.

 • Indiferent de indicele de referință

O strategie de investiție care se bazează pe rentabilitatea preconizată, indiferent de ponderea în indice.

 • Investiții de sus în jos/de jos în sus

În investiția de sus în jos, mai întâi se analizează tendințele globale și economice, apoi dezvoltările care au efect asupra anumitor sectoare din industrie și, în final, care sunt companiile care sunt preconizate a avea rezultate remarcabile în acele sectoare industriale și apoi se fac investiții pe această bază. Investițiile de jos în sus se concentrează în principal pe companii pentru a se hotărî unde să investească, cu accent mai mic pe tendințele economice.

M-T

 • Macroeconomie

O diviziune a economiei care studiază performanța și comportamentul la nivel general al unei economii, cuprinzând și schimbările din toate domeniile economiei, inclusiv rata de șomaj, inflația, rata de creștere, etc

 • Megatendințe

Forțe economice globale (precum dezvoltarea comerțului electronic sau transformări sociale (generația Y), care au impact asupra companiilor și economiilor, societăților, culturilor și vieților.

 • PIB

Produsul Intern Brut este etalonul de măsură al activității economice generale a unei țări, combinând bunuri și servicii, de obicei calculat anual sau trimestrial.

 • Piețe emergente

Țări care au potențialul și infrastructura unor piețe complet dezvoltate dar încă nu au atins nivelul de maturitate economică al acelor țări. Tind să înregistreze niveluri mai înalte de volatilitate.

 • Protecție împotriva riscului

Protecția unei investiții împotriva declinului valorii printr-o contra-investiție, făcând, în esență, o investiție suplimentară.

 • Raportul Sharpe

Este o măsură a rentabilității unei teme, ajustate în funcție de risc. Cu un raport Sharpe se pot analiza caracteristicile risc-rentabilitate al fiecărei teme. Acesta explică dacă rentabilitățile realizate pe o temă se datorează unui risc prea mare sau unor decizii inteligente de investiție. Pe platforma noastră, avem o scală de la 1 la 3, cu 3 reprezentând cel mai mare risc.

 • Reducerea efectului de levier

Când o persoană fizică sau o companie își reduce gradul de îndatorare prin vânzarea de active, dacă creșterea nu se produce conform planului.

 • Schimbare rapidă

Focusul constant pe schimbări seculare și inovație disruptivă poate oferi o protecție a portofoliului într-o lume aflată în schimbări rapide și poate completa strategiile tradiționale bazate pe indici.

 • Seturi de oportunități

Toate ratele de rentabilitate care se pot preconiza și concepe, precum și deviațiile standard aferente, care rezultă din construcția portofoliilor.

 • Super ciclu de credit

Ciclul continuu de credit financiar, care s-a încheiat cu criza financiară globală din anul 2007.

U-Z

 • Urbanizare

Deplasarea populației din centrele orașelor sau din zonele rurale către suburbii.

 • Valoare intrinsecă

Reprezintă valoarea calculată a unei companii, a unor acțiuni sau titluri de valoare, luând în considerare atât factorii tangibili, cât și cei intangibili. Se poate să nu reprezinte întotdeauna valoarea de piață.

Rezumat

Întrucât investițiile tematice continuă să devină cu rapiditate din ce în ce mai populare în rândul investitorilor, cererea pentru capabilități de investiție diverse și de încredere este mai mare ca oricând. Cu produsele Top Trader CopyFunds și Market CopyFunds de la eToro, investitorii care investesc pe termen lung, cu riscuri mici, au posibilitatea de a-și administra portofoliile lor de investiții tematice pe termen lung, cu diverse teme și cu alocarea de active potrivite fiecărei strategii de investiție preferată de investitor.