Reglementare și licență

Serviciile de brokeraj eToro sunt oferite de eToro (Europe) Ltd. („eToro Europe”), o societate de investiții cipriotă înregistrată (CIF). Societatea este înregistrată sub numărul HE20058. Compania eToro Europe este reglementată de către Comisia Valorilor Mobiliare și Bursiere din Cipru (CySEC), având licența nr. 109/10. În Marea Britanie, eToro (UK) Ltd. („eToro UK”), societate înregistrată sub nr. 7973792, este autorizată și reglementată de către Autoritatea pentru Conduită Financiară (FCA) sub numărul de referință a societății 583263. eToro Europe și eToro UK funcționează și se conformează Directivei privind piețele instrumentelor financiare (MiFID). În Australia, serviciile și produsele sunt furnizate de către eToro AUS Capital Pty Ltd. („eToro Australia”), ABN 66 612 791 803, care deține licența de furnizare de servicii financiare în Australia (AFSL) cu nr. 491139, acordată de Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții (ASIC) și este reglementată conform Legii societăților comerciale (Commonwealth). eToro Australia organizează furnizarea de servicii de către eToro Europe pentru clienții săi.

Depunerea fondurilor în cont

Cum poți să retragi bani din contul tău eToro

Politica de soluționare a reclamațiilor

Programul pieței și comisioane

Efect de levier și marjă

Politica eToro de utilizare a cookie-urilor

Politica de confidențialitate eToro privind tranzacționarea socială

Informații generale privind riscurile

Termeni și condiții 

eToro și brokerii

Termenii și condițiile pe care le-ai acceptat la momentul înregistrării au specificat entitatea de reglementare și reglementările aplicabile în cazul tău. Aceste informații sunt disponibile și în setările contului tău.

MiFID (Directiva privind piețele instrumentelor financiare) este un act legislativ al Uniunii Europene care prevede un regim de reglementare armonizat pentru serviciile de investiții în Spațiul Economic European. Principalele obiective ale directivei sunt creșterea concurenței și protecția clienților în ceea ce privește serviciile de investiții. Activitățile și serviciile furnizate de societățile eToro UK și eToro Europe sunt conforme cu cerințele MiFID. Toate documentele și procedurile sunt conforme cu dispozițiile MiFID.

eToro (Europe) Ltd.

eToro Europe, cu sediul social la adresa 4 Profiti Ilia Street, Germasogeia, Limassol, Cyprus, este o companie autorizată să ofere servicii de investiții de primire și transmitere a ordinelor privitoare la unul sau mai multe instrumente financiare, de executare a ordinelor în numele clienților, de efectuare de operațiuni pentru clienții care tranzacționează pe cont propriu, de gestionare a portofoliilor și de consultanță de investiții. De asemenea, este autorizată să furnizeze serviciul auxiliar de păstrare și administrare a instrumentelor financiare, inclusiv custodie și serviciile conexe. eToro Europe oferă servicii clienților atât în calitate de mandant, cât și de mandatar. Atunci când acționăm ca mandatar, vom apela la serviciile unui alt broker, inclusiv la serviciile unei terțe părți neafiliate, pentru a executa ordinele clienților noștri.

Pentru informații complete privind serviciile și instrumentele pe care compania eToro Europe este autorizată să le furnizeze, accesează paginile Servicii de investiții și Servicii auxiliare.

eToro (UK) Ltd.

eToro UK, cu sediul social la adresa 5 Fleet Place, London EC4M 7RD și sediul principal al activității la adresa 24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB, este autorizată să tranzacționeze sau să întreprindă acțiuni în materie de investiții ca mandant sau mandatar, prin tranzacții simultane în cont propriu, și să păstreze banii clientului. eToro UK îți oferă servicii în calitate de mandatar și va apela la serviciile unui alt broker, inclusiv la serviciile eToro Europe sau ale unei terțe părți neafiliate, pentru a executa ordinele clienților săi.

Pentru informații complete privind serviciile și instrumentele pe care compania eToro UK este autorizată să le furnizeze, fă clic aici

eToro AUS Capital Pty Ltd.

eToro Australia, cu sediul social la adresa Level 26, 1 Bligh Street, Sydney NSW 2000, Australia, este autorizată să tranzacționeze cu instrumente financiare derivate și contracte de schimb valutar în calitate de mandatar și de mandant.  Atunci când acționăm ca mandatar, vom apela la serviciile unui alt broker, inclusiv la cele ale eToro Europe sau ale unei terțe părți neafiliate, pentru a executa ordinele clienților noștri.

Copy Trading

CopyTrading™ este o funcționalitate prin intermediul căreia ne oferi indicații pentru a genera automat un ordin pe baza tranzacțiilor alese de tine, care sunt executate de către un alt utilizator eToro („Traderul principal”). Funcționalitatea CopyTrading™ este oferită de eToro Europe (iar utilizarea ei este organizată pentru tine de către furnizorul licențiat local, dacă acesta nu este eToro Europe). Înainte de a utiliza funcționalitatea CopyTrading™, eToro Europe va evalua dacă aceasta este adecvată pentru tine, în funcție de informațiile pe care le oferi.  Acest lucru poate duce la limitarea activităților tale cu CopyTrading™ sau la blocarea completă a acestora. Accesarea funcționalității CopyTrading™ nu este, sub nicio formă, o asigurare că sau o reprezentare a faptului că entitatea eToro te-a consiliat că ar fi adecvată pentru tine. Consultă termenii compleți cu privire la acces.

Competența judiciară

Europa
MAREA BRITANIE eToro (UK) Ltd. este reglementată de către Autoritatea pentru Conduită Financiară (FCA) și deține o licență transfrontalieră acordată de FCA în vederea furnizării serviciilor sale în statele membre ale Spațiului Economic European. Pentru lista detaliată a țărilor și a permisiunilor, fă clic aici.
CIPRU eToro (Europe) Ltd. este reglementată de către Comisia Valorilor Mobiliare și Bursiere din Cipru (CySEC) și deține o licență transfrontalieră acordată de CySEC în vederea furnizării serviciilor sale în statele membre ale Spațiului Economic European și în afara acestuia.
SUA
SUA eToro USA este administrată de compania eToro USA LLC, care este înregistrată la FinCEN drept companie ce prestează servicii monetare.
Australia
Australia eToro AUS CapitalAustralia Pty Ltd. autorizată și reglementată de către Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții (ASIC).
Seychelles
Seychelles eToro (Seychelles) Limited, cu sediul social și sediul principal de afaceri la adresa Room B11, 1st Floor, Providence Complex, Providence, Mahe’, Seychelles, eToro Seychelles a primit licență de broker-dealer din partea Autorității pentru valori mobiliare din Seychelles (licența nr.SD076), care îi permite să ofere clienților săi valori mobiliare, produse CFD și toate funcțiile de copiere.

 

Dezvăluirea reglementată a informațiilor

Clasificarea clienților

Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID) impune clasificarea clienților în următoarele categorii: clienți obișnuiți, clienți profesioniști sau contrapărți eligibile. La deschiderea unui cont de tranzacționare, eToro Europe și eToro UK încadrează toți clienții în categoria clienților obișnuiți, categorie care are cel mai înalt nivel de protecție (cum ar fi eligibilitatea pentru Fondul de compensare a investitorilor, aplicarea normelor privind buna executare și păstrarea în siguranță a activelor clientului etc.). Clienții pot solicita modificarea clasificării, în scris către eToro Europe/eToro UK, după caz, iar aceasta îi poate încadra într-o altă categorie, în conformitate cu specificațiile, condițiile și procedurile MiFID. „Clientul obișnuit” este diferit de clienții profesioniști sau de contrapărțile eligibile. Contrapartea eligibilă este un client profesionist sau o entitate juridică care furnizează servicii de investiții ce implică primirea și transmiterea sau executarea ordinelor. Clienții din această categorie dispun de cel mai scăzut nivel de protecție. Clientul profesionist este cel care deține experiența și cunoștințele de specialitate necesare pentru a lua propriile decizii de investiții și a evalua în mod corespunzător riscurile la care se expune. De asemenea, trebuie să îndeplinească următoarele criterii: Α. Categorii de clienți care pot fi considerați profesioniști: sunt considerați profesioniști în ceea ce privește toate serviciile și activitățile de investiții și instrumentele financiare următorii clienți:

 1. Entitățile care trebuie să fie autorizate sau reglementate pentru a funcționa pe piețele financiare. Lista de mai jos trebuie să fie înțeleasă ca incluzând toate entitățile autorizate care desfășoară activități caracteristice ale entităților menționate: entități autorizate de un stat membru în temeiul unei directive a Comunității Europene; entități autorizate sau reglementate de un stat membru fără a se face trimitere la o astfel de directivă și entități autorizate sau reglementate de un stat terț:
  1. instituții de credit;
  2. societăți de investiții înregistrate;
  3. alte instituții financiare autorizate sau reglementate;
  4. întreprinderi de asigurare;
  5. organisme de plasament colectiv și societățile de administrare a unor astfel de organisme;
  6. fonduri de pensii și societățile de administrare a unor astfel de fonduri;
  7. entități care efectuează tranzacții cu mărfuri și instrumente derivate asociate acestora;
  8. alți investitori instituționali;
  9. autorități locale.
 2. Întreprinderi mari care îndeplinesc două dintre următoarele cerințe privind dimensiunea, în mod proporțional:
  1. un bilanț total de cel puțin: 20.000.000 EUR;
  2. o cifră de afaceri netă de cel puțin: 40.000.000 EUR;
  3. fonduri proprii de cel puțin: 2.000.000 EUR.
 3. Guvernele naționale și regionale, organismele publice care gestionează datoria publică, băncile centrale, instituțiile internaționale și supranaționale precum Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții și alte organizații internaționale similare.
 4. Alți investitori instituționali a căror activitate principală este de a investi în instrumente financiare, inclusiv entități dedicate securizării activelor sau altor operațiuni de finanțare.Totuși, acestora trebuie să li se permită să solicite tratament rezervat clienților neprofesioniști, iar eToro Europe/eToro UK, după caz, poate fi de acord să ofere un nivel de protecție mai ridicat.
 5. Este responsabilitatea clientului considerat client profesionist să solicite un nivel de protecție mai ridicat atunci când consideră că nu este în măsură să evalueze sau să gestioneze corect riscurile implicate. Acest nivel de protecție mai ridicat este acordat în cazul în care un client care este considerat client profesionist încheie un acord scris cu eToro Europe/eToro UK, după caz, care prevede că nu trebuie să fie tratat drept client profesionist în sensul normelor de conduită profesională aplicabile.

Β. Clienți care pot fi tratați drept clienți profesioniști la cerere: alți clienți decât cei menționați mai sus, inclusiv organismele din sectorul public și investitorii obișnuiți privați, pot fi, de asemenea, autorizați să renunțe la o parte din protecția conferită de normele de conduită profesională ale eToro Europe/eToro UK, după caz. Astfel, atât eToro Europe, cât și eToro UK au dreptul să trateze pe oricare dintre clienții de mai sus drept clienți profesioniști, cu condiția îndeplinirii criteriilor și procedurilor relevante. De exemplu, clientul are capacitatea de a lua propriile decizii de investiții și de a înțelege riscurile implicate (test de conformitate). Compania își rezervă dreptul de a refuza oricare dintre solicitările de mai sus pentru categorii diferite. Cererile de informații suplimentare și de încadrare în alte categorii vor fi trimise către

https://www.etoro.com/ro/customer-service/

Politica privind cea mai bună executare și prelucrarea ordinelor


 

Procedura de soluționare a reclamațiilor

Politica privind conflictele de interese

Fondul de compensare a investitorilor

Documente cu informații esențiale (eToro Europe)

Politica de combatere a spălării banilor

Atât Marea Britanie, cât și Cipru au adoptat legislația corespunzătoare și au luat măsuri eficiente de reglementare și de altă natură prin instituirea unor mecanisme adecvate pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a activităților de finanțare a terorismului și a infracțiunilor financiare. Mai mult, ambele țări s-au angajat să aplice toate cerințele tratatelor și standardelor internaționale în acest domeniu și, în special, cele care derivă din directivele Uniunii Europene. Legislația britanică și cea cipriotă au fost armonizate cu a treia Directivă a Uniunii Europene privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (Directiva 2005/60/CE). În calitate de companii reglementate, eToro Europe și eToro UK se angajează atât să respecte reglementările relevante, cât și să se asigure că sunt luate măsurile adecvate pentru combaterea spălării banilor, a activităților de finanțare a terorismului și a infracțiunilor financiare.

Rata de adecvare a capitalului

În conformitate cu reglementările aplicabile, atât eToro Europe cât și eToro UK trebuie să dispună de fonduri proprii care să satisfacă în orice moment ratele minime de adecvare a capitalului, conform Regulamentului european privind cerințele de capital. O firmă de investiții trebuie să dispună de strategii și procese solide, eficiente și complete pentru a evalua și a menține în permanență sumele, tipurile și distribuirea capitalului intern pe care le consideră adecvate pentru a acoperi natura și nivelul riscurilor la care ar putea fi expusă. Aceste strategii și procese fac obiectul unei revizuiri interne periodice, pentru a se asigura că rămân cuprinzătoare și proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activităților firmei.

Păstrarea în siguranță a activelor clientului

Păstrăm fondurile și activele clienților noștri în conturi separate, astfel încât fondurile și activele clienților să fie separate de propriile noastre active. O astfel de separare a conturilor este supravegheată atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Colaborăm numai cu instituții de plată și furnizori de plăți de renume.

Cerințele de informare din cadrul pilonului 3

Raport RTS 28

Știai că?

eToro este definiția tranzacționării online, simple și în siguranță. Află despre brokerii și reglementările internaționale ale eToro.