Reglementare și licență

Regulament și licență

eToro este platforma de investiții și socializare care oferă utilizatorilor puterea de a-și crește cunoștințele și bunăstarea făcând parte dintr-o comunitate globală de investitori. În calitate de broker cu mai multe active și milioane de utilizatori din toată lumea, eToro este reglementat în mai multe jurisdicții.

Marea Britanie

eToro (UK) Ltd. este autorizată și reglementată de Financial Conduct Authority (“FCA”). Numărul de referință al companiei: 583263. Înregistrată în Anglia cu numărul de companie 07973792. Sediul social: 24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, Londra E14 5AB

eToro (UK) Ltd. este înregistrată la Financial Conduct Authority să ofere servicii legate de criptomonede în conformitate cu Reglementările privind spălarea banilor, finanțarea terorismului și transferul de fonduri (informații privind plătitorul) din 2017.

Pentru informații complete despre serviciile și instrumentele pe care eToro UK este autorizată să le furnizeze, apasă aici

eToro Money UK Ltd. este autorizată și reglementată de Financial Conduct Authority pentru furnizarea de bani electronici și servicii de plată electronice, având numărul de referință al companiei 900923. Înregistrată în Anglia și Țara Galilor cu numărul de companie 07712717. Sediul social: Maclaren 3b – Lancastrian Office Centre Talbot Road, Stretford, Manchester, M32 0FP, Anglia.

Europa

eToro (Europe) Ltd. este autorizată și reglementată de Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) cu numărul de licență 109/10. Înregistrată în Cipru cu numărul de companie HE 200585.  Sediul social: 4 Profiti Ilia Str., Kanika Business Centre, 7th floor, Germasogeia, 4046, Limassol, Cipru

Pentru informații complete despre serviciile și instrumentele pe care eToro Europe este autorizată să le furnizeze, apasă aici

eToro (Europe) Ltd. este listată în registrul public De Nederlandsche Bank N.V. (“DNB”) ca furnizor de servicii cripto. DNB supraveghează respectarea de către of eToro (Europe) Ltd. a Legii privind combaterea spălării banilor și finanțarea actelor teroriste, precum și a Legii privind sancțiunile din 1977. Serviciile cripto oferite de eToro (Europe) Ltd. nu se supun supravegherii prudenței de către DNB și nici supravegherii conduitei de către AFM. Aceasta înseamnă că riscurile operațiunilor financiare cu privire la serviciile cripto nu sunt monitorizate și nu există protecție financiară specifică a consumatorului.

eToro (Europe) Ltd. este înregistrată și la Autoritatea Piețelor Financiare (Autorite des Marches Financiers – „AMF”) ca furnizor de servicii de active digitale („DASP”) pentru furnizarea serviciului de custodie a activelor digitale în numele clienților și (ii) serviciul de cumpărare sau vânzare a activelor digitale cu mijloace legale de plată.

eToro (Europe) Ltd. este înregistrată, din octombrie 2022, în Registrul CySEC al furnizorilor de servicii privind criptoactivele („Registrul CASP Register”) și poate oferi servicii cu privire la criptoactive.

eToro (Europe) Digital Assets Ltd. este înregistrată acum la Banca Spaniei, funcționând ca furnizor de servicii de schimb de monedă virtuală în monedă fiduciară și servicii de custodie a portofelelor electronice.

Sucursala italiană a eToro (Europe) Ltd. a fost înregistrată de Organismo Agenti e Mediatori („OAM”) în Registrul italian pentru furnizori de servicii cripto/portofele digitale.

Malta

eToro Money Malta Ltd. este autorizată și reglementată de Malta Financial Services Authority („MFSA”) pentru furnizarea de servicii privind bani și plăți electronice. Înregistrată în Malta, cu numărul de companie C97952. Sediul social: 68, Northfields, Penthouse 10 63, Independence Avenue MST 9024 Mosta, Malta.

Orientul Mijlociu

eToro (ME) Limited este autorizată și reglementată de Autoritatea de Reglementare a Serviciilor Financiare a Pieței Globale din Abu Dhabi („ADGM”) („FSRA”) drept Persoană autorizată pentru desfășurarea activităților reglementate de (a) Tranzacționare în investiții în calitate de mandant (asociat), (b) Organizare a tranzacțiilor în investiții, (c) Furnizare a serviciilor de custodie, (d) Organizare a custodiei și (e) Gestionare a activelor (cu Numărul de autorizare pentru servicii financiare 220073) conform Reglementărilor pentru servicii și piața financiară din 2015 („FSMR”). Sediul său social și comercial principal se află la Office 207 and 208, 15th Floor Floor, Al Sarab Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite („UAE”).

Australia

eToro AUS Capital Limited(„eToro Australia”) este reglementată de Australian Securities & Investments Commission („ASIC”) pentru furnizarea de servicii și produse financiare. Numărul autorizației de la Australian Financial Services: 491139. Sediul social: Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australia

eToro Asset Management Limited („eToro AM”) este autorizată să acționeze ca Entitate responsabilă conform Capitolului 5C din Legea privind corporațiile 2001.  Schema înregistrată (eToro Service) ARSN 637 489 466 este operată de eToro AM și susținută de eToro Australia. Sediul social: Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australia. La executarea tranzacțiilor, eToro AM folosește un alt broker executant, inclusiv eToro Europe sau o parte terță neafiliată.

Seychelles

eToro (Seychelles) Ltd. este autorizată de Financial Services Authority Seychelles („FSAS”) pentru a oferi servicii de broker- dealer conform Legii privind valorile mobile din 2007 Numărul autorizației: SD076

Sediul social: eToro Suites, S45 2nd Floor, Espace Building, Victoria, Seychelles, este autorizată să tranzacționeze valori mobiliare, fie ca agent, fie ca mandatar.

SUA

eToro USA LLC este înregistrată ca Money Services Business (MSB) la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) în Statele Unite ale Americii (Număr FinCEN 31000204884179) și deține Autorizații de transmitere a banilor< (MTL) în statele în care este în vigoare. eToro USA LLC oferă o platformă pentru clienții SUA unde aceștia pot să cumpere și să vândă criptomonede. Sediul său social și sediul comercial principal este 221 River St., 9th Floor, Hoboken NJ 07030.

eToro USA Securities Inc. este un broker și dealer înregistrat în U.S. Securities and Exchange Commission (Număr SEC 8-70212/Număr SEC CIK 0001753042) și este și membră a Financial Industry Regulatory Authority (Număr FINRA/CRD 298361). Sediul social al acestui broker și dealer, precum și sediul comercial principal este, de asemenea, 221 River St., 9th Floor, Hoboken NJ 07030.

Gibraltar

Portofelul este oferit de eToro X Limited („eToroX”), o societate cu răspundere limitată înregistrată în Gibraltar.

eToroX este autorizată și reglementată de Gibraltar Financial Services Commission ca furnizor de tehnologie de registru distribuit, cu autorizația nr. 1333B de la Financial Services Commission. Înregistrată în Gibraltar cu numărul de companie 116348. Sediu social: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.

Informații privind reglementarea

Clasificarea clienților

Directiva privind piețele de instrumente financiare (MiFID) impune clasificarea clienților în clienți retail, clienți profesioniști sau parteneri eligibili. eToro Europe și eToro UK clasifică toți clienții ca fiind Clienți de retail atunci când deschid un cont de tranzacționare, cu cel mai înalt nivel de protecție (cum ar fi eligibilitatea la Fondul de compensare al investitorilor, Cea mai bună execuție și Protecția activelor clienților etc). Clienții pot solicita să fie reclasificați în scris către eToro Europe/eToro UK, după caz, care vă poate reclasifica în funcție de specificații, condiții și procedurile MiFID.„Clientul de retail” este un client care nu este un client profesionist sau un partener eligibil. Partenerul eligibil este un client profesionist sau o entitate juridică ce oferă servicii de investiții care furnizează primirea și transmiterea sau executarea comenzilor. Clienții care se află în această categorie au cel mai mic nivel de protecție. Clientul profesionist este un client care are experiența, cunoștințele și competențele de a lua propriile decizii de investiții, care evaluează corect riscurile care apar și trebuie să îndeplinească următoarele criterii: A. Categorii de clienți care pot fi considerați profesioniști: următorii trebuie să fie considerați profesioniști cu privire la toate serviciile și activitățile de investiții și instrumente financiare:

 1. Entitățile care trebuie să fie autorizate sau reglementate pentru a funcționa pe piețele financiare. Lista de mai jos trebuie înțeleasă ca incluzând toate entitățile autorizate care desfășoară activitățile caracteristice ale entităților indicate: entitățile autorizate de un stat membru în conformitate cu o Directivă a Comunității Europene; entitățile autorizate sau reglementate de un stat membru, fără referință la această Directivă; și entitățile autorizate sau reglementate de un stat nemembru
  1. instituțiile de credit;
  2. firmele de investiții înregistrate;
  3. alte instituții financiare autorizate sau reglementate;
  4. întreprinderi de asigurări;
  5. schemele de investiții colective și companiile care gestionează astfel de scheme;
  6. fondurile de pensii și companiile care gestionează astfel de fonduri;
  7. dealeri de mărfuri și instrumente derivate pentru mărfuri;
  8. alți investitori instituționali;
  9. localnici.
 2. Întreprinderi mari care îndeplinesc două dintre următoarele cerințe de dimensiune, în mod proporțional:
  1. total bilanț de cel puțin: 20.000.000 de euro
  2. cifră de afaceri netă de cel puțin: 40.000.000 de euro
  3. fonduri proprii de cel puțin 2.000.000 de euro
 3. Guverne naționale și regionale, organisme publice care gestionează datoria publică, bănci centrale, instituții internaționale și supranaționale, cum ar fi Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții și alte organizații internaționale similare.
 4. Alți investitori instituționali, a căror activitate principală este de a investi în instrumente financiare, inclusiv entități dedicate securitizării de active sau alte operațiuni de finanțare. Acestea, însă, trebuie să poată să solicite să fie considerate neprofesioniste, iar eToro Europe/eToro UK, după caz, poate fi de acord să ofere un nivel mai ridicat de protecție.
 5. Este responsabilitatea clientului considerat a fi client profesionist să solicite un nivel mai ridicat de protecție atunci când consideră că nu este în măsură să evalueze sau să gestioneze corect riscurile implicate. Acest nivel mai ridicat de protecție va fi oferit atunci când un client considerat profesionist este parte a unui acord scris cu eToro Europe/eToro UK, după caz, în sensul că nu va fi tratat ca un profesionist în scopul regimului de conduită profesională aplicabil.

Β. Clienți care pot fi tratați ca profesioniști, la cerere: și alți clienți în afara celor indicați mai sus, inclusiv organismele din sectorul public și investitorii individuali privați, pot renunța la unele dintre protecțiile oferite de regulile de conduită profesională ale eToro Europe/eToro UK, după caz. Astfel, atât eToro Europe, cât și eToro UK sunt autorizate să trateze oricare dintre clienții de mai sus ca profesioniști, cu condiția să fie îndeplinite criteriile și și să fie respectate procedurile relevante. De exemplu, clientul este capabil să ia propriile decizii de investiții și să înțeleagă riscurile implicate (testul de aptitudini). Compania își rezervă dreptul de a refuza oricare dintre solicitările de mai sus pentru o clasificare diferită. Solicitările de informații suplimentare și de reclasificare trebuie trimise la

https://www.etoro.com/customer-service/

Politica privind cea mai bună execuție și gestionarea comenzilor

Procedura de gestionare a reclamațiilor

Politica privind conflictele de interese

Schemele de compensare pentru investitori

Schema de compensare pentru serviciile financiare

eToro UK Ltd. („eToro UK”) este acoperită de Schema de compensare pentru serviciile financiare („ FSCS”), schema de compensare din Marea Britanie.

FCSS este fondul de compensare de ultim resort din Regatul Unit pentru clienții firmelor de servicii financiare autorizate și reglementate de Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit („FCA”). În cazul puțin probabil în care eToro UK își încetează activitatea de tranzacționare/intră în insolvență și în cazul în care există un deficit de bani și/sau active ale clienților, FSCS poate fi în măsură să plătească compensații clienților eToro UK.

Toți banii depuși la eToro UK sau activele deținute de eToro UK vor fi tratate ca investiții în conformitate cu reglementările FSCS.În consecință, suma maximă de compensare pentru fiecare persoană este de 85.000 £.

Pentru mai multe informații cu privire la FSCS, accesează: www.fscs.org.uk/

Fondul de compensare a investitorilor

Conform prevederilor Directivei, Fondul de Compensare a Investitorilor din Cipru („ICF”) oferă o acoperire de protecție a investițiilor de până la 20,000 € pentru despăgubiri pentru produsele și serviciile autorizate în numele eToro (Europe) Ltd. („eToro Europe”).

Fondul inițiază procedura de plată a compensațiilor în cazul în care Comisia sau o autoritate judecătorească a Republicii a decis că eToro Europe pare că nu își poate îndeplini obligațiile care decurg din revendicările investitorilor.

Procedura de invitație de a trimite solicitări: Fondul publică, în cel mai scurt timp posibil, în cel puțin două ziare naționale, o invitație la depunerea cererilor de despăgubire, indicând procedura de depunere.

Pentru mai multe informații despre ICF, accesează:

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/

Ce scheme de compensare se aplică pentru mine și când?

Consultă tabelele de mai jos pentru detalii despre ce scheme de compensare se aplică și căror clienți, precum și pentru ce produse și servicii.

Documente cu informații cheie

Pentru documentele cu informații cheie, consultă pagina noastră Documente cu informații cheie.

Investiția în SPAC – informații privind riscurile

Investiția în SPACs Descarcă fișierul PDF

Politica împotriva spălării banilor

Atât Marea Britanie, cât și Cipru au adoptat legislația corespunzătoare și au luat măsuri eficiente de reglementare și de altă natură, creând mecanisme adecvate pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a activităților de finanțare a terorismului și a infracționalității financiare. Mai mult, ambele țări se angajează să aplice toate cerințele tratatelor internaționale și standardele din acest domeniu și, în mod specific, cele care derivă din Directivele Uniunii Europene. Legislația din Marea Britanie și din Cipru a fost armonizată cu cea de-a treia directivă a Uniunii Europene cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și a finanțării terorismului (Directiva 2005/60/ΕC). În calitate de firme reglementate, eToro Europe și eToro UK se angajează să respecte reglementările relevante și să se asigure că sunt luate măsuri corespunzătoare pentru a combate spălarea banilor, activitățile de finanțare a terorismului și infracțiunile financiare.

Suficiența capitalului

Conform reglementărilor aplicabile, atât eToro Europe, cât și eToro UK trebuie să dispună de fonduri proprii, care trebuie să îndeplinească în orice moment rapoartele minime de suficiență a capitalului prevăzute de Regulamentul european privind cerințele de capital. O firmă de investiții trebuie să aplice strategii și procese adecvate, eficiente și complete pentru a evalua și menține în permanență cuantumurile, tipurile și distribuția capitalului intern pe care le consideră adecvate pentru a acoperi natura și nivelul riscurilor la care ar putea fi expuse. Aceste strategii și procese sunt supuse unor evaluări interne periodice, pentru a se asigura că sunt în continuare cuprinzătoare și proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activităților firmei.

Protejarea activelor clienților

Păstrăm fondurile și activele clienților noștri în conturi separate, astfel încât acestea să fie distincte de activele noastre. Această separare a conturilor este supravegheată atât intern, cât și extern. Lucrăm numai cu instituții de plată și furnizori de plăți de încredere.

Informații despre Pilonul 3

Raportul RTS 28

RTS 27 – Rapoarte pentru cea mai bună execuție

RTS27 2018 trimestrul 1 Descarcă ZIP RTS27 2018 trimestrul 2 Descarcă ZIP RTS27 2018 trimestrul 3 Descarcă ZIP RTS27 2018 trimestrul 4 Descarcă ZIP RTS27 2019 trimestrul 1 Descarcă ZIP RTS27 2019 trimestrul 2 Descarcă ZIP RTS27 2019 trimestrul 3 Descarcă ZIP RTS27 2019 trimestrul 4 Descarcă ZIP RTS 27 2020 trimestrul 1 Descarcă ZIP RTS 27 2020 trimestrul 2 Descarcă ZIP RTS 27 2020 trimestrul 3 Descarcă ZIP RTS 27 2020 trimestrul 4Descarcă ZIP

Strategia fiscală a Marii Britanii

Strategia fiscală a Marii Britanii Descarcă PDF

Știați că?

eToro înseamnă tranzacționarea online simplă și sigură. Aflați mai multe despre brokerii și reglementările tranzacțiilor internaționale de la eToro

Cu instrumente de investiții inovatoare și o comunitate de tranzacționare bazată pe colaborare, eToro este platforma unde milioane de utilizatori din peste 140 de țări pot să tranzacționeze și să investească într-un mod simplu și transparent.

Ne găsești pe

Descarcă aplicația noastră din magazine