Stocks-LOGI-Logitech International S.A.

LOGI Logitech International S.A.

67.58 1.16 (1.75%)
市場休市延遲價格來源為納斯達克, 美元
交易
交易

Logitech International S.A. 價格

0% 過去1周
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
市值
10.72B
日範圍
66.97
-
68.71
52周範圍
41.73
-
73.53
交易量(3個月)
547.39K
市盈率
33.62
收入
4.35B
熱門討論

近期的活動

23
十月
報告
Logitech International S.A. 預計於開盤後公布 2024 年第 2 季財報

分析師預測

共識
適度買入
價格目標
71.66

人們還購買