StocksChina Southern Airlines Co Ltd01055.HK

01055.HK

China Southern Airlines Co Ltd

4.1962 0.0100 (0.24%)
价格由 Xignite 提供, 港元 市场休市
交易
4.1962
4.2138

概览

上一交易日收盘价4.1962
日期范围 4.1163 - 4.1962
52周范围 3.8266 - 5.5250
平均量(3个月)12.54M
1年回报-16.91%
Beta-0.0718
市值67.62B
市盈率14.67
收入122.49B
每股盈利-0.8941
股息(收益率)0.0584 (1.39%)
1 日 1 周 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 3 年 最大
图表为世界标准时间
行业 Airlines
首席执行官 Xu Lun Ma
雇员 98,098

财务摘要

截至31/3/2021的季度,China Southern Airlines Co Ltd的收入decreased 为 47.91% 且金额 至 25.37B。净收益decreased 为 254.60% 至 -4.93B。资产净值 increased 为 11.97%至96.66B以及每股盈利decreased由0.22至-0.31。
01055.HK的投资者关系
损益表资产负债表现金流量表
每个季度
毛利率
-1.46%
纯利率
-3.05%
经营利润率
-11.91%
投资回报
-0.68%
03/19
06/19
09/19
03/21
总收入
43.69B
40.42B
48.7B
25.37B
毛利
6.39B
3.09B
9.53B
-2.72B
营运收入
3.37B
252.75M
6.08B
-5.09B
净收益
3.35B
-1.35B
3.19B
-4.93B