StocksAAC Technologies Holdings Inc02018.HK

02018.HK

AAC Technologies Holdings Inc

16.88 0.41 (2.49%)
价格由 Xignite 提供, 港元 市场休市
交易
16.88
16.94

概览

上一交易日收盘价16.88
日期范围 16.25 - 16.94
52周范围 14.89 - 58.75
平均量(3个月)10.51M
1年回报-70.62%
Beta0.0456
市值20.68B
市盈率13.11
收入21.29B
每股盈利1.3123
股息(收益率)0.4 (2.37%)
1 日 1 周 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 3 年 最大
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/01/202224/03/202208/06/202220.0025.0030.0035.00
图表为世界标准时间
行业 Electronic Components
首席执行官 Zheng Min Pan
雇员 37,591

财务摘要

截至30/6/2017的季度,AAC Technologies Holdings Inc的收入decreased 为 NaN 且金额 至 N/A。净收益decreased 为 NaN 至 N/A。资产净值 decreased 为 NaN至17.34B以及每股盈利decreased由N/A至N/A。
02018.HK的投资者关系
损益表资产负债表现金流量表
每个季度
毛利率
24.69%
纯利率
14.96%
经营利润率
8.39%
投资回报
12.62%
12/16
12/16
12/16
06/17
总收入
N/A
N/A
N/A
N/A
毛利
N/A
N/A
N/A
N/A
营运收入
N/A
N/A
N/A
N/A
净收益
N/A
N/A
N/A
N/A