ETFiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFAAXJ

AAXJ

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

66.90 -1.09 (-1.60%)
纳斯达克(NASDAQ)的延时价格 美元 市场开放
交易
66.90
67.07

概览

上一交易日收盘价68.00
日期范围 66.79 - 67.13
52周范围 65.37 - 90.91
1年回报-24.04%
1 日 1 周 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 3 年 最大
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.718/02/202202/05/202213/07/202267.5070.0072.5075.0077.5080.0082.5085.00
图表为世界标准时间