ETFiShares Core Aggressive Allocation ETFAOA

AOA

iShares Core Aggressive Allocation ETF

70.98 -0.85 (-1.19%)
纳斯达克(NASDAQ)的延时价格 美元 市场开放
交易
70.98
71.43

概览

上一交易日收盘价71.84
日期范围70.70 - 71.65
52周范围61.75 - 73.73
1年回报14.27%
1 日 1 周 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 3 年 最大
图表为世界标准时间