Cryptocurrencies-BCHNZD-Bitcoin Cash / New Zealand Dollar

BCHNZD Bitcoin Cash / New Zealand Dollar

381.21 0 (0%)
市场开放新西兰元
交易
交易

概览

上一交易日收盘价 383.68
今日幅度 380.62 - 382.35
52周范围 145.97 - 533.34
1年回报 90.82%
1 日 1 周 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 3 年 最大
图表为世界标准时间