ETFSPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETFBIL

BIL

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

91.37 -0.08 (-0.09%)
纳斯达克(NASDAQ)的延时价格 美元 市场休市
交易
91.37
91.56

概览

上一交易日收盘价91.46
日期范围 91.37 - 91.38
52周范围 91.32 - 91.45
1年回报-0.02%
1 日 1 周 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 3 年 最大
图表为世界标准时间