ETFInvesco DB Agriculture FundDBA

DBA

Invesco DB Agriculture Fund

21.27 -0.28 (-1.30%)
纳斯达克(NASDAQ)的延时价格 美元 市场休市
交易
21.27
21.32

概览

上一交易日收盘价21.27
日期范围 21.27 - 21.52
52周范围 17.52 - 22.98
1年回报19.03%
1 日 1 周 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 3 年 最大
图表为世界标准时间