ETF-EWJ-Ishares MSCI JAPAN ETF

EWJ Ishares MSCI JAPAN ETF

62.67 0.65 (1.05%)
市场休市纳斯达克(NASDAQ)的延时价格 美元
交易
交易

概览

上一交易日收盘价 62.67