ETFiShares MSCI Taiwan ETFEWT

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF

49.07 -1.33 (-2.64%)
纳斯达克(NASDAQ)的延时价格 美元 市场休市
交易
49.06
49.17

概览

上一交易日收盘价49.07
日期范围 48.64 - 49.19
52周范围 48.64 - 68.33
1年回报-23.75%
1 日 1 周 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 3 年 最大
图表为世界标准时间