ETFKraneShares CSI China InternetKWEB

KWEB

KraneShares CSI China Internet

26.40 1.66 (6.71%)
纳斯达克(NASDAQ)的延时价格 美元 市场开放
交易
26.40
26.49
(右键单击鼠标删除点击右键进行管理)
KWEB
- +
 
没有可用数据
搜索简称或用户名
显示卖出价格。价格数据仅供参考。