ETFiShares MSCI China ETFMCHI

MCHI

iShares MSCI China ETF

55.83 0.02 (0.04%)
纳斯达克(NASDAQ)的延时价格 美元 市场休市
交易
55.76
55.89

概览

上一交易日收盘价55.83
日期范围 55.02 - 55.93
52周范围 43.54 - 80.74
1年回报-31.72%
1 日 1 周 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 3 年 最大
图表为世界标准时间