StocksPostNL NVPNL.NV

PNL.NV

PostNL NV

2.580 -0.167 (-6.08%)
价格由 Xignite 提供, 欧元 市场休市
交易
2.573
2.579
热门
MarketUpdates
$PNL.NV季2 2022业绩报告将公布
8
八月
报告
PostNL NV2022年第2季度业绩报告预计将在开市后公布
通知
PNL.NV
PNL.NV
PostNL NV
2.580
-0.167
(-6.08%)
交易
andreslau
$PNL.NV (PostNL NV) Hi Dutch friends, what's happened today? 翻译
PNL.NV
PostNL NV
2.573
-0.167 (-6.08%)
交易
VolatilityAlerts
$PNL.NV (PostNL NV) stock falls 5.2% 翻译
PNL.NV
PostNL NV
2.573
-0.167 (-6.08%)
交易
VolatilityAlerts
Losing ground: $PNL.NV (PostNL NV) shares slip 5.2% 翻译
PNL.NV
PostNL NV
2.573
-0.167 (-6.08%)
交易
VolatilityAlerts
$PNL.NV (PostNL NV) falls 5.0% so far. Will it keep dropping? 翻译
PNL.NV
PostNL NV
2.573
-0.167 (-6.08%)
交易