ETFiShares Silver TrustSLV

SLV

iShares Silver Trust

19.35 -0.41 (-2.06%)
纳斯达克(NASDAQ)的延时价格 美元 市场休市
交易
19.35
19.40

概览

上一交易日收盘价19.76
日期范围 19.27 - 19.82
52周范围 18.99 - 24.87
1年回报-19.09%
1 日 1 周 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 3 年 最大
图表为世界标准时间