StocksJust Eat Takeaway.com NVTKWY.NV

TKWY.NV

Just Eat Takeaway.com NV

17.43 0.20 (1.17%)
价格由 Xignite 提供, 欧元 市场开放
交易
17.43
17.47
(右键单击鼠标删除点击右键进行管理)
TKWY.NV
- +
 
没有可用数据
搜索简称或用户名
显示卖出价格。价格数据仅供参考。