ETFiShares Edge MSCI Min Vol USAUSMV

USMV

iShares Edge MSCI Min Vol USA

73.55 -0.26 (-0.35%)
纳斯达克(NASDAQ)的报价 美元 市场开放
交易
73.55
73.71

概览

上一交易日收盘价73.81
日期范围 73.35 - 73.56
52周范围 66.31 - 81.26
1年回报-3.21%
1 日 1 周 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 3 年 最大
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.718/02/202202/05/202213/07/202267.5070.0072.5075.0077.5080.00
图表为世界标准时间