ETFConsumer Discret Select Sector SPDRXLY

XLY

Consumer Discret Select Sector SPDR

140.01 2.53 (1.84%)
纳斯达克(NASDAQ)的延时价格 美元 市场休市
交易
139.93
140.21

概览

上一交易日收盘价140.01
日期范围 137.07 - 140.00
52周范围 132.91 - 214.82
1年回报-22.78%
1 日 1 周 1 个月 3 个月 6 个月 1 年 3 年 最大
图表为世界标准时间