Glosar complet de termeni privind criptomonedele și tehnologia blockchain

Revoluția blockchain a introdus multe practici noi în lumea de azi, printre care se remarcă criptomonedele. La fel ca în cazul multor altor tehnologii noi, terminologia asociată rețelelor blockchain și criptomonedelor evoluează și se modifică, noi expresii fiind create în permanență. Ca atare, am întocmit acest glosar de termeni tehnici, care te va ajuta să înțelegi mai bine termenii asociați tehnologiei blockchain și să stăpânești jargonul.

0-9

51% Attack (Atac 51%) – Acest termen descrie situația în care o proporție prea mare din puterea rețelei blockchain este concentrată într-un singur loc. Un utilizator sau un grup de utilizatori care controlează 51% din sistem ar putea să-l manipuleze în mod voit sau să inițieze din greșeală tranzacții conflictuale care pot să compromită sistemul.

A-C

Airdrop – Distribuirea de simboluri de către operatorii unei rețele de criptomonede. Simbolurile sunt fie oferite gratuit tuturor deținătorilor de criptomonede, fie condiționate de efectuarea unei anumite activități, cum ar fi promovarea criptomonedei pe o rețea socială.

Altcoin – Orice altă criptomonedă în afară de Bitcoin se numește altcoin (prescurtare de la „monedă alternativă”). Există sute de monede alternative, care se tranzacționează în întreaga lume, cum ar fi XRP, NEO, Stellar și multe altele.

ASIC – Abreviere, „Application Specific Integrated Circuit” (Circuit integrat specializat pentru o anumită aplicație). De obicei, în universul blockchain, expresia se referă la circuite dezvoltate pentru computerele folosite pentru „minerit” și sunt considerate a fi superioare procesoarelor și procesoarelor grafice.

Bitcoin – Prima și cea mai importantă criptomonedă (după capitalizarea de piață). Criptomoneda Bitcoin a fost lansată în 2009 ca o valută descentralizată, bazată pe tehnologia blockchain.

Blockchain – O rețea descentralizată, care constă într-un lanț continuu de segmente de cod cu dimensiune predeterminată (blocuri). Toate tranzacțiile din rețea sunt stocate într-un registru public, care este distribuit în întreaga rețea, ceea ce înseamnă că nu este necesar un server central care să autorizeze tranzacțiile din rețea.

Cold storage (stocare la rece) – O măsură de securitate pentru stocarea criptomonedelor în mediu offline. Aceasta poate lua forma unui dispozitiv de stocare (o memorie flash USB) sau a unui portofel de hârtie.

Consensus (consens) – Având în vedere faptul că foarte multe date din rețeaua publică blockchain sunt stocate simultan în multe părți ale rețelei, toți membrii vor să dețină aceeași copie a acestor segmente de coduri (cum ar fi un registru public) în toată rețeaua.

Cryptocurrency (criptomonedă) – Prima aplicație importantă a tehnologiei blockchain, criptomonedele sunt valute concepute să existe fără o entitate centrală, fiecare simbol și fiecare tranzacție fiind criptate în mod unic. Tehnologia Blockchain reprezintă infrastructura care permite stocarea criptomonedelor în rețea și tranzacțiile cu simboluri.

D-H

DAO – Abrevierea numelui organizației Decentralized Autonomous Organization (Organizație descentralizată autonomă). Acest termen descrie o organizație care folosește practici bazate pe tehnologia blockchain, cum ar fi contractele inteligente, pentru a se autoadministra, fără a fi nevoie de o autoritate centrală.

Dapps – Prescurtare de la Decentralised apps (Aplicații descentralizate). Pe scurt, acestea sunt programe concepute să utilizeze tehnologia blockchain pentru a crea orice fel de aplicație care rulează într-o rețea descentralizată.

Digital signature (semnătură digitală)– Termen uzual folosit pentru a identifica în mod unic un individ sau o acțiune pe internet. În contextul tehnologiei blockchain, de obicei, se referă la un identificator unic alocat unui anumit utilizator, simbol sau tranzacție.

Fork (bifurcație) – Având în vedere că sistemul blockchain este unul descentralizat, fiecare modificare a rețelei trebuie acceptată de utilizatorii rețelei pentru a fi implementată. Dacă există suficienți utilizatori care acceptă o actualizare sau o modificare a codului sursă, această modificare este distribuită în rețea. O modificare care acceptă versiuni mai vechi ale rețelei este numită Soft Fork (bifurcație simplă), iar una fără compatibilitate cu versiunile anterioare, Hard Fork (bifurcație fermă). Din când în când, dacă există divergențe în comunitate cu privire la o bifurcație Hard Fork, acest lucru poate duce la crearea unei noi rețele blockchain, paralelă cu cea inițială. Astfel de situații au dus la crearea Bitcoin Cash și a Ethereum Classic.

Genesis block (bloc de geneză)– Primul bloc de cod creat pe o rețea blockchain.

Hash – Utilizarea unui algoritm pentru a aloca unui set de date o „amprentă digitală”. Când se stochează informație în rețeaua blockchain, se folosește procedeul hashing pentru a crea o formă unificată de identificare a blocurilor de cod, prin convertirea acestora într-un șir de cifre și litere de lungime fixă.

I-M

ICO – Initial Coin Offering (Ofertă inițială de monedă). Acest termen descrie situația în care o companie atrage fonduri prin emiterea de simboluri de criptomonede, pe care le vinde la un preț fix investitorilor timpurii.

Ledger (registru) – Un jurnal digital al tuturor tranzacțiilor care au avut loc într-o anumită rețea blockchain. Copii ale registrului sunt stocate în rețea și actualizate în permanență pentru a fi identice. În acest fel, tranzacțiile pot fi verificate de orice membru al rețelei.

Lightning Network (rețea lightning)– O soluție de tip „strat secundar”, concepută pentru a crește în mod semnificativ viteza de procesare a tranzacțiilor în rețeaua blockchain.

Rețeaua lightning creează o rețea P2P în care se procesează tranzacțiile, înainte de a fi înregistrate în registrul public al rețelei blockchain.

Liquidity (lichiditate)– Ușurința cu care o anumită criptomonedă poate fi transformată în bani lichizi. Lichiditatea depinde de mulți factori, inclusiv de cerere și ofertă și de timpii de tranzacționare.

Mining (minerit) – Practica de alocare de putere de calcul pentru efectuarea tranzacțiilor în rețea și pentru a fi răsplătit cu simboluri (tokens). Fiecare tranzacție este criptată printr-o ecuație care necesită o putere mare de calcul pentru procesare. „Minerii” care rezolvă primii ecuația, făcând posibilă tranzacția, primesc un mic comision.

Mining pool (Grup de minerit) – Un ansamblu creat de un grup de „mineri” pentru a procesa mai multe tranzacții și a primi mai multe comisioane. Fondurile sunt apoi împărțite între membrii grupului.

N-P

Node (nod) – Un computer din rețea, care prelucrează o copie a registrului blockchain. Nodurile sunt răspândite în rețea, ajutând la menținerea aspectului descentralizat.

Paper wallet (Portofel de hârtie)– Un sistem de „stocare la rece”, considerat unul dintre cele mai sigure moduri de păstrare a criptomonedelor. Portofelul de hârtie poate fi tipărit pe o imprimantă obișnuită și include cheia publică și pe cea privată a utilizatorului, sub forma unor coduri QR. Când utilizatorii doresc să își acceseze fondurile, nu trebuie decât să scaneze portofelul de hârtie.

Peer-to-Peer (P2P) – Metodă de distribuire directă a informației între doi membri ai unei rețele, fără a fi necesar un server prin care să treacă datele.

Private Key (cheie privată) – Fiecare utilizator din rețea deține o cheie privată. Cheia privată este cunoscută doar de utilizator, putând fi echivalată cu o parolă.

Proof of Stake (dovada deținerii) – Metodă prin care se determină utilizatorii eligibili să adauge noi blocuri în lanț și, ca atare, să câștige comisionul de minerit. Prin folosirea acestei metode, dintre utilizatorii care participă la procesul de minerit, cei care au mai multe simboluri sunt favorizați față de cei care dețin mai puține.

Proof of Work (dovada activității) – Apărut înaintea metodei bazate pe deținere, dovada activității este un concept similar, folosit pentru a decide care utilizator este eligibil pentru a crea un bloc. Prin metoda dovezii activității, eligibilitatea este determinată luându-se în calcul puterea de calcul și nu bogăția digitală a minerului.

Public Key (cheie publică) – Așa cum cheia privată menționată anterior putea fi echivalată cu o parolă, cheia publică este similară unui nume de utilizator, fiind vizibilă tuturor în registrul public.

S-W

SegWit – Prescurtare de la „Segregated Witness” (Martor separat). Acest termen se referă la o soluție care crește viteza rețelei blockchain. SegWit poate fi implementat ca o bifurcație simplă într-o rețea blockchain, îmbunătățind funcțiile acesteia, fără a fi necesară crearea unei noi monede sau pierderea compatibilității cu versiunile anterioare ale rețelei.

Smart Contract (contract inteligent) – Algoritm care folosește tehnologia blockchain pentru a executa în mod automat un anumit contract. Când sunt îndeplinite condițiile unui contract inteligent, acesta este executat, părțile participante fiind răsplătite în funcție de termenii contractului. Contractele inteligente au fost popularizate de rețeaua blockchain Ethereum.

Token (simbol) – O monedă individuală, asociată unei anumite rețele blockchain, reprezentând valuta acesteia, care oferă valoare tranzacțiilor din rețea. De exemplu, simbolul rețelei Litecoin se numește LTC.

Transaction Fee (Comision de tranzacție) – Având în vedere faptul că tranzacțiile din rețeaua blockchain necesită o mare putere de calcul, minerii din rețea concurează pentru a procesa tranzacțiile, alocând putere de calcul. Minerul care va procesa până la urmă tranzacția primește comisionul.

Wallet (portofel) – Un program online sau un program de tip client, care îi permite utilizatorului să stocheze, să transfere și să își consulte soldul. Există diferite portofele, care permit folosirea a diferite criptomonede. Multe dintre acestea permit stocarea mai multor tipuri de criptomonede pe o singură platformă.

Whitepaper (documentație) – Un document care servește drept raport sau ghid cu privire la o problemă complexă. În lumea criptomonedelor, documentele „white paper” sunt folosite pentru a prezenta o rețea blockchain sau o structură, un plan sau o viziune a unei criptomonede.

Prețul criptomonedelor poate să înregistreze variații semnificative și acest instrument nu este potrivit pentru orice investitor. Tranzacționarea criptomonedelor nu este supravegheată de niciun organism de reglementare al UE. Capitalul tău este expus riscului. Prezentul conținut are doar scop educațional și nu trebuie considerat consultanță de investiții.