Stocks-MTH-Meritage Homes Corp

MTH Meritage Homes Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Meritage Homes Corp met 2.45% en bedroegen 6.14B. Het netto-inkomen decreased met 25.54% naar 738.75M. De totale activa increased met 16.77% naar 4.61B en WPA decreased van 26.74 naar 19.93.
MTHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
24.86%
Nettowinstmarge
11.67%
Winstmarge
14.71%
Rendement op investering
14.16%