Currencies-NZDCHF-

NZDCHF NZD/CHF

0.53804 0 (0%)
V
0.53804
C
0.53844
V
0.53804
C
0.53844