StocksThe Kraft Heinz CompanyKHC

KHC

The Kraft Heinz Company

33.35 -0.21 (-0.63%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
33.29
B
33.43

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó33.35
Trong Ngày 33.16 - 33.60
Trong 52 Tuần 32.67 - 44.82
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.65M
Lợi nhuận trong 1 năm-9.66%
Beta0.7229
Vốn hóa thị trường40.87B
Hệ số P/E27.19
Doanh thu25.63B
EPS1.2267
Cổ tức (Lợi suất)1.6 (4.80%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/202235.0037.5040.0042.5045.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Major Diversified
Tổng Giám đốc Điều hành Miguel Patricio
Nhân viên 36,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của The Kraft Heinz Company decreased tính đến 0.54% và có tổng là 26.04B. Thu nhập ròng increased tính đến 183.66% đến 1.02B. Tài sản ròng decreased tính đến 1.57% đến 49.45B và EPS increased từ 0.29 đến 0.82.
KHC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7Tổng Doanh thuThu nhập Ròng09/2112/2103/2206/22-2B02B4B6B8B
Biên gộp
30.57%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.23%
Biên Hoạt động
17.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.71%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
6.32B
6.71B
6.05B
6.55B
Lợi nhuận Gộp
2.03B
2.16B
1.93B
1.98B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.16B
1.27B
1.12B
1.17B
Thu nhập Ròng
736M
-255M
781M
265M