Stocks-DAR-Darling Ingredients Inc

DAR Darling Ingredients Inc

59.29 0.13 (0.22%)
Marked åbentForsinkede priser fra NASDAQ i USD
Handel
Handel

FINANSIEL OVERSIGT

For det afsluttede regnskabsår 31/12/2022: indtægter for Darling Ingredients Inc increased efter 37.77% og beløb sig til 6.53B. Nettoindkomst increased efter 13.66% til 747.09M. Nettoaktiver increased efter 16.39% til 3.90B og EPS increased fra 3.90 til 4.49.
IndkomstopgørelseBalancePengestrømsopgørelse
Kvartalsvis
Bruttofortjenstmargin
Nettoavance
Bruttoavance
Afkast af investering