Retningslinjer for ansvarlig handel

Når det kommer til handel på eToro eller brug af dens sociale handelsfunktioner, opfordrer vi til ansvarlig adfærd blandt alle vores brugere. Vores politik om ansvarlig handel opfordrer handlere til at beskytte sig selv mod handel baseret på følelser, hvilket kan medføre unødige tab.

Nye handlere har især en tendens til at stole mere på “mavefornemmelser”, fordi de ikke nødvendigvis har en masse erfaring med finansiel handel, så de kan foretage rationelle og informerede valg.

Her er nogle eksempler på, hvordan du kan identificere, om du bliver drevet af “mavefornemmelse”:

  1. Maksimal gearing: For en person ubekendt med valutamarkedet kan det synes som en god idé at starte online-handel med den højeste gearing for at maksimere overskuddet, mens de i virkeligheden udsætter deres position for maksimal risiko.
  2. Porteføljediversitet: Det er vigtigt at diversificere din portefølje for at reducere risici. Nogle handlere holder sig til én aktivklasse eller fokuserer på valutamarkedsparringer omkring det samme aktiv (f.eks USD/GBP og USD/JPY), som udsætter dem for yderligere risiko.
  3. Ignorering af risikoscoringer: Ved kopiering af andre handlere ser nogle efterlignere kun på de seneste afkast og ignorerer risikoscoringen. Jo højere risikoscoring, jo større sandsynlighed for et tilbageslag i forbindelse med en handel.

Politik for ansvarlig handel

Siden lanceringen af vores politik for ansvarlig handel har vi bemærket en betydelig forbedring i online handelsresultater og handlernes levetid.

For at hjælpe handlere med at undgå uovervejede online handelsbeslutninger anbefaler eToro følgende:

  1. Maksimal gearing på 1:50 for enhver given handel
  2. Placer ikke mere end 20 % af din egenkapital på en handel
  3. Alloker ikke mere end 40 % af din samlede saldo til at kopiere en handler

Nøglefaktorer for smart investering er lav gearing og porteføljediversitet. En kendsgerning bevidnet af porteføljen tilhørende de bedste handlere på eToros sociale investeringsplatform.

Her er nogle tip til at blive en mere ansvarlig handler:

  1. Invester kun i det, du kender: Følg ikke tilfældige tip eller mavefornemmelser. Hvis du ønsker at investere i et bestemt aktiv, så sæt dig ind i dets historik og tendenser.
  2. Se på din risikoscoring: Din unikke risikoscoring udgør en fantastisk måde at se på, om du er en ansvarlig handler. Opretholdelse af en risikoscoring på 3 eller lavere på eToro er anbefalelsesværdig.
  3. Juster din portefølje: Diversificer din portefølje med aktiver af mange forskellige slags. Hvis du ikke ønsker at overvåge din portefølje ofte, så vælg instrumenter med lavere involvering såsom CopyPortfolios™ eller vores CopyTrader™-system.
  4. Kopier andre ansvarlige handlere: Når du kopierer en anden handler, så se på den pågældendes risikoscoring, historik og porteføljediversitet.