Regulering og licens

Regulering og licens

eToro er den sociale investeringsplatform, der giver brugerne mulighed for at øge deres viden og rigdom som del af et globalt fællesskab af investorer. Som en mægler med mange aktiver og med millioner af brugere i hele verden er eToro reguleret i flere jurisdiktioner.

Storbritannien

eToro (UK) Ltd er autoriseret og reguleret af Financial Conduct Authority (“FCA”). Firmaets referencenummer: 583263. Registreret i England under virksomhedsnummer 07973792. Registreret kontor:  24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB

eToro (UK) Ltd er registreret hos Financial Conduct Authority som udbyder af kryptovalutatjenester i overensstemmelse med reglerne for hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og overførsel af midler (oplysninger om betaleren) 2017.

For fuldstændig information om de tjenester og instrumenter, som eToro UK har licens til at levere, bedes du klikke her

eToro Money UK Ltd er autoriseret og reguleret af Financial Conduct Authority til levering af elektroniske penge og betalingstjenester med firmaets referencenummer 900923. Registreret i England og Wales under firmanummer 07712717. Registreret kontor: Maclaren 3b – Lancastrian Office Centre Talbot Road, Stretford, Manchester, M32 0FP, England.

Europa

eToro (Europe) Ltd er autoriseret og reguleret af Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) under licensnummer 109/10. Registreret i Cypern under firmanummer HE 200585.  Registreret kontor: 4 Profiti Ilia Str., Kanika Business Centre, 7th floor, Germasogeia, 4046, Limassol, Cyprus

For fuldstændig information om de tjenester og instrumenter, som eToro Europe har licens til at levere, bedes du klikke her

eToro (Europe) Ltd er noteret i De Nederlandsche Bank N.V.’s (“DNB”) offentlige register som en udbyder af kryptotjenester. DNB fører tilsyn med, at eToro (Europe) Ltd overholder Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act and the Sanctions Act 1977. eToro (Europe) Ltd’s kryptotjenester er hverken underlagt DNB’s prudential-tilsyn eller AFM’s adfærdstilsyn. Det betyder, at finansielle operationelle risici i forbindelse med kryptotjenesterne ikke overvåges, og at der ikke er nogen specifik finansiel forbrugerbeskyttelse.

eToro (Europe) Ltd er også registreret hos den franske finansmarkedsmyndighed (Autorite des Marches Financiers – “AMF”) som udbyder af digitale aktiver (“DASP”) til levering af depottjeneste for digitale aktiver på vegne af kunder og (ii) den tjeneste at købe eller sælge digitale aktiver ved hjælp af lovlige tilbud.

eToro (Europe) Ltd er siden oktober 2022 registreret i CySEC’s Register of Crypto-Assets Service Providers (‘CASP Register’) og kan levere tjenester i forbindelse med kryptoaktiver.

eToro (Europe) Digital Assets Ltd er nu registreret hos Bank of Spain som en tjenesteudbyder af udveksling af virtuel valuta til fiat-valuta og elektroniske wallet-depottjenester.

Den italienske afdeling af eToro (Europe) Ltd blev registreret hos Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”) i det italienske register for udbydere af krypto-/digitale wallet-tjenester.

Malta

eToro Money Malta Ltd er autoriseret og reguleret af Malta Financial Services Authority (“MFSA”) til levering af elektroniske penge og betalingstjenester. Registreret i Malta under firmanummer C97952. Registreret kontor: 52, St. Christopher Street, 1462, Valeta.

Australien

eToro AUS Capital Limited(“eToro Australia”) er reguleret af Australian Securities & Investments Commission (“ASIC”) til levering af finansielle tjenester og produkter. Australian Financial Services Licence-nummer: 491139. Registreret kontor: Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australia

eToro Asset Management Limited (“eToro AM”) er licenseret til at fungere som en ansvarlig enhed i henhold til kapitel 5C i Corporation Act 2001. Den registrerede ordning (eToro Service) ARSN 637 489 466 drives af eToro AM og promoveres af eToro Australia. Registreret kontor: Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australia. Ved udførelse af transaktioner bruger eToro AM en anden eksekverende mægler, herunder eToro Europe eller en ikke-tilknyttet tredjepart.

Seychellerne

eToro (Seychelles) Ltd. er licenseret af Financial Services Authority Seychelles (“FSAS”) til at levere mægler-/forhandlertjenester under Securities Act 2007 Licensnummer: SD076

Registreret kontor: eToro Suites, S45 2nd Floor, Espace Building, Victoria, Seychelles, er licenseret til at handle med værdipapirer, enten som agent eller som agentur.

USA

eToro USA LLC er registreret som Money Services Business (MSB) hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i USA (FinCEN #31000204884179) og har Money Transmitter Licenses (MTL’er) i de stater, hvor det er relevant. eToro USA LLC tilbyder en platform, hvor amerikanske kunder kan købe og sælge kryptovaluta. Firmaets registrerede kontor og hovedvirksomhed er 221 River St., 9th Floor, Hoboken NJ 07030.

eToro USA Securities Inc. er en mægler-forhandler registreret i U.S. Securities and Exchange Commission (SEC #8-70212/SEC CIK #0001753042) og er også et medlem af Financial Industry Regulatory Authority (FINRA/CRD #298361). Denne mægler-forhandlers registrerede kontor og hovedvirksomhed er også 221 River St., 9th Floor, Hoboken NJ 07030.

Gibraltar

Walleten leveres af eToro X Limited (“eToroX”), som er et selskab med begrænset ansvar, der er registreret i Gibraltar.

eToroX er autoriseret og reguleret af Gibraltar Financial Services Commission som en udbyder af distribueret ledger-teknologi og har Financial Services Commission-licensnummeret 1333B. Registreret i Gibraltar under firmanummer 116348. Registreret kontor: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.

Lovgivningsmæssige oplysninger

Kundekategorisering

Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) kræver kategorisering af kunder som detailkunder, professionelle kunder eller berettigede modparter. eToro Europe og eToro UK kategoriserer alle kunder som detailkunder, når de åbner en handelskonto, da detailkunder har det højeste beskyttelsesniveau (såsom berettigelse til Investor Compensation Fund, Best Execution, Safeguarding Clients Assets osv.). Kunder kan anmode om at blive omklassificeret, hvilket skal ske skriftligt til eToro Europe/eToro UK (alt efter hvad der er relevant), som kan omkategorisere dig i henhold til specifikationerne, betingelserne og procedurerne i MiFID. En “detailkunde” er en kunde, der ikke er en professionel kunde eller en berettiget modpart.En berettiget modpart er en professionel kunde eller juridisk enhed, der leverer investeringstjenester, som involverer modtagelse og overførsel eller udførelse af ordrer.Kunder i denne kategori har det laveste beskyttelsesniveau. En professionel kunde er en kunde, som har erfaring, viden og ekspertise til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og korrekt vurdere de risici, som han/hun påtager sig, og som skal overholde følgende kriterier: A. Kategorier af kunder, som kan anses for at være professionelle: Følgende skal betragtes som professionelle i forhold til alle investeringstjenester, aktiviteter og finansielle instrumenter:

 1. Enheder, der skal være autoriseret eller reguleret, så de kan operere på de finansielle markeder. Nedenstående liste skal forstås, som at den omfatter alle autoriserede enheder, der udfører de karakteristiske aktiviteter for de nævnte enheder: Enheder, der er autoriseret af en medlemsstat i henhold til et EU-direktiv; enheder, der er autoriseret eller reguleret af en medlemsstat uden henvisning til et sådant direktiv; og enheder, der er autoriseret eller reguleret af en ikke-medlemsstat.
  1. Kreditinstitutter;
  2. Registrerede investeringsfirmaer;
  3. Andre autoriserede eller regulerede finansielle institutioner;
  4. Forsikringsselskaber;
  5. Kollektive investeringsordninger og administrationsselskaber af sådanne ordninger;
  6. Pensionsfonde og selskaber, der administrerer sådanne fonde;
  7. Forhandlere af råvarer og råvarederivater;
  8. Andre institutionelle investorer.
  9. Lokale
 2. Store virksomheder, der opfylder to af de følgende størrelseskrav på forholdsmæssig basis:
  1. balancesum mindst: 20.000.000 euro
  2. nettoomsætning mindst: 40.000.000 euro
  3. egne midler mindst 2.000.000 euro
 3. Nationale og regionale regeringer, offentlige organer, der forvalter offentlig gæld, centralbanker, internationale og overnationale institutioner såsom Verdensbanken, Den Internationale Valutafond, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank og andre lignende internationale organisationer.
 4. Andre institutionelle investorer, hvis hovedaktivitet er at investere i finansielle instrumenter, herunder enheder dedikeret til securitisation (sikkerhedsliggørelse) af aktiver eller andre finansieringstransaktioner. De skal dog have lov til at anmode om ikke-professionel behandling, og eToro Europe/eToro UK (alt efter, hvad der er relevant) kan acceptere at yde et højere beskyttelsesniveau.
 5. Kunden, som anses for at være en professionel kunde, har selv ansvar for at bede om et højere beskyttelsesniveau, når kunden vurderer, at kunden ikke er i stand til korrekt at vurdere eller håndtere de involverede risici. Dette højere beskyttelsesniveau gives, når en kunde, som anses for at være professionel, indgår en skriftlig aftale med eToro Europe/eToro UK (alt efter, hvad der er relevant) om, at kunden ikke skal behandles som en professionel med hensyn til gældende forretningsskik.

B: Kunder, der kan blive behandlet som professionelle efter anmodning: Andre kunder end dem, der er nævnt ovenfor, herunder offentlige organer og private individuelle investorer, kan, efter behov, også få lov til at give afkald på nogle af de beskyttelser, som gives af eToro Europes/eToro UK’s regler for forretningsførelse. Både eToro Europe og eToro UK har derfor tilladelse til at behandle enhver af de ovenstående kunder som professionelle, forudsat at de relevante kriterier og procedurer er opfyldt. Såsom at kunden er i stand til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og forstår de involverede risici (test af egnethed). Virksomheden forbeholder sig retten til at afslå enhver af ovenstående anmodninger om forskellige kategoriseringer. Anmodninger om mere information og omkategorisering skal indsendes til

https://www.etoro.com/customer-service/

Politik for bedste udførelse og ordrehåndtering

Politik for bedste udførelse og ordrehåndtering eToro (UK) LTD Download PDF Politik for bedste udførelse og ordrehåndtering eToro (Europe) LTD Download PDF

Procedure for behandling af klager

eToro (UK) LTD. Procedure for behandling af klager Download PDF eToro (Europe) LTD. Procedure for behandling af klager Download PDF eToro (Seychelles) Politik for håndtering af begrænsede klager Download PDF 

Politik for interessekonflikter

Politik for interessekonflikter eToro (UK) LTD Download PDF Politik for interessekonflikter eToro (Europe) LTD Download PDF

Investorkompensationsordninger

Kompensationsordning for finansielle tjenesteydelser

eToro UK Ltd. (“eToro UK”) er dækket af Financial Services Compensation Scheme (“ FSCS”), Storbritanniens kompensationsordning.

FSCS, Storbritanniens kompensationsfond, er den sidste udvej for kunder hos finansielle servicevirksomheder, der er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (“FCA”). For det usandsynlige tilfælde, at eToro UK ophører med at handle/bliver insolvent, og i tilfælde af, at der er en mangel på kundepenge og/eller kundeaktiver, kan FSCS muligvis betale kompensation til eToro UK’s kunder.

I forbindelse med FSCS behandles alle penge, der deponeres hos, og aktiver, der holdes af eToro UK, som investeringer. Derfor er det maksimale erstatningsbeløb 85.000 £ pr. person.

For yderligere oplysninger om FSCS bedes du gå til: www.fscs.org.uk/

Investorkompensationsfond

I henhold til bestemmelserne i Directive giver Cyprus Investor Compensation Fund (“ICF”) investeringsbeskyttelsesdækning på op til 20.000 € for krav mod produkter og tjenester autoriseret under eToro (Europe) Ltd (“eToro Europe”).

Fonden indleder proceduren til betaling af kompensation, når kommissionen eller en domstol i republikken har truffet en afgørelse om, at eToro Europe viser sig ikke at være i stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med investorernes krav.

Proceduren for opfordring til indsendelse af ansøgninger: Fonden offentliggør hurtigst muligt og i mindst to nationale aviser en opfordring til at indsende ansøgninger om kompensation og oplyser proceduren for indsendelsen.

For yderligere oplysninger vedrørende ICF bedes du gå til:

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/

Hvilke kompensationsordninger gælder for mig og hvornår?

Se nedenstående tabeller for oplysninger om, hvilke kompensationsordninger der gælder for hvilke kunder og for hvilke produkter og ydelser.

eToro UK-kunder Download PDF eToro Europe-kunder Download PDF

Nøgleinformationsdokumenter

For nøgleinformationsdokumenter bedes du se vores side Nøgleinformationsdokumenter.

Investering i SPACs – risikooplysning

Investering i SPACs Download PDF

Politik mod hvidvaskning af penge

Både Storbritannien og Cypern har vedtaget den relevante lovgivning og truffet effektive regulerende foranstaltninger og andre foranstaltninger ved at indføre passende mekanismer til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og økonomisk kriminalitet. Desuden er begge lande forpligtet til at anvende kravene i internationale traktater og standarder på dette område og specifikt dem, der stammer fra EU-direktiverne. Storbritanniens og Cyperns lovgivning er blevet harmoniseret med det tredje EU-direktiv om forebyggelse af brugen af det finansielle system med henblik på hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (direktiv 2005/60/ΕC). Som regulerede firmaer er eToro Europe og eToro UK begge forpligtet til at følge de relevante regler og sikre, at der træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og økonomisk kriminalitet.

Kapitaltilstrækkelighed

I overensstemmelse med de gældende regler skal både eToro Europe og eToro UK have egne midler, som til enhver tid opfylder minimumskapitalkravene i den europæiske kapitalkravsforordning. Et investeringsselskab skal have sunde, effektive og komplette strategier og processer til løbende at vurdere og vedligeholde de mængder, typer og fordelingen af intern kapital, som selskabet anser for at være tilstrækkelig til at dække arten og niveauet af de risici, som den måtte blive udsat for. Disse strategier og processer er genstand for regelmæssig intern revision for at sikre, at de stadig er omfattende og står i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter.

Beskyttelse af kunders aktiver

Vi opbevarer vores kunders midler og aktiver på isolerede konti, så kundernes midler og aktiver er adskilt fra vores egne aktiver. En sådan adskillelse af konti overvåges både internt og eksternt. Vi samarbejder kun med velrenommerede betalingsinstitutter og betalingsudbydere.

Søjle 3 Ansvarsfraskrivelser

Ansvarsfraskrivelser om risikostyring eToro (UK) LTD Download PDF Ansvarsfraskrivelser om risikostyring eToro (Europe) LTD Download PDF Yderligere ansvarsfraskrivelser eToro (Europe) Ltd Download PDF

RTS 28 Rapport

eToro Europe RTS 28 ansvarsfraskrivelse 2017 Download PDF eToro Europe RTS 28 ansvarsfraskrivelse 2018 Download PDF eToro Europe RTS 28 ansvarsfraskrivelse 2019 Download PDF eToro Europe RTS 28 ansvarsfraskrivelse 2020 Download PDF eToro Europe RTS 28 ansvarsfraskrivelse 2021 Download PDF eToro Europe RTS 28 ansvarsfraskrivelse 2022 Download PDF

RTS 27 – Rapporter om bedste udførelse

RTS27 2018 Q1 Download ZIP RTS27 2018 Q2 Download ZIP RTS27 2018 Q3 Download ZIP RTS27 2018 Q4 Download ZIP RTS27 2019 Q1 Download ZIP RTS27 2019 Q2 Download ZIP RTS27 2019 Q3 Download ZIP RTS27 2019 Q4 Download ZIP RTS 27 2020 Q1 Download ZIP RTS 27 2020 Q2 Download ZIP RTS 27 2020 Q3 Download ZIP RTS 27 2020 Q4 Download ZIP

Skattestrategi Storbritannien

Skattestrategi Storbritannien Download PDF

Vidste du det?

eToro handler om at handle nemt og sikkert online. Læs om eToros internationale handelsmæglere og -regler

Med innovative investeringsværktøjer og et samarbejdende handelsfællesskab giver eToro millioner af brugere i over 140 lande mulighed for at handle og investere på en nem og overskuelig måde.

Find os på

Download vores app fra stores