Forklaring på eToros kopisystemer

eToros sociale funktioner er det, der gør vores platform unik på online handelspladsen. Både CopyTrader™-systemet og Smart Portfolios investeringsstrategier er baseret på eToros brugerbase, der rummer over 20 millioner brugere fra 140 lande, og den er designet til at bistå handlere med at udforske nye veje til at generere overskud.

Hvordan fungerer CopyTrader?

CopyTrader-systemet er en af de væsentlige årsager til, at platformen betragtes som værende blandt de førende inden for fintech-revolutionen. Den overordnede idé med CopyTrader-værktøjet er ganske enkel: Vælg de handlere, du ønsker at kopiere, træf beslutning om det beløb, du ønsker at investere, og kopier alt det, de gør automatisk, og i realtid, med et enkelt klik på en knap.

Ud over det grundlæggende koncept i forbindelse med kopiering af handel er der en hel del ekstra elementer indeholdt i systemet.

Inden vi begynder, vil vi henvise til:

 • “Kopieret handler” som den handler, du investerer i (kopierer)
 • “Den kopierende” som den bruger, som foretager kopieringshandlingen (dvs. dig selv)
 • Her er der et par vigtige punkter, du bør tage højde for inden kopiering:

Minimumsbeløb, der skal investeres i en handler, er $ 200.

 • Det maks. antal handlere, du kan kopiere samtidigt, er 100.
 • Det maks. beløb, du kan investere i en handler, er $ 2.000.000.
 • Minimumsbeløbet for en kopieret handel er $ 1. Handler under dette beløb bliver ikke åbnet.

Automatisk CopyTrader genfordeling

Vores automatiske kopi-genfordelings model er designet til at bibeholde fordelingen mellem din portefølje og den handlers, som du kopierer. Når den kopierede handler laver ændringer i deres portefølje, vil disse lndringer også blive reflekteret i din kopierede portefølje.

Denne funktion automatiserer processen med at tilpasse porteføljen til at spejle ændringer i den kopierede handlers investeringer, hvilket skaber effektivitet, risikohåntering og simplificerer investeringsprocessen, især under hurtigt skiftende markedsforhold. Denne genfordelingsprocess aktiveres ved specifikke forhold:

 • Ved start af en ny kopi, tilføjelse eller fjernelse af midler, genoptagning af pauset kopi: Disse handlinger aktiverer genfordeling, hvilket sørger for, at din portefølje matcher den handlers nuværende portefølje og strategier.
 • Fjernelse af midler af den kopierede handler søger for øjeblikkelig genfordeling af din kopi-portefølje. Ligeledes vil indbetalinger også starte en genfordeling inden for 48 timer, hvilket giver dig en mulighed for at tilføre det samme beløb (Såfremt du ønsker dette).

Bemærk, at mens genfordelingen foregår, vil der være begrænsninger på tilføjelse eller fjernelse af midler, lukning af individuelle handler eller at sætte en åben kopi på pause, således at det er muligt at få den seneste distribution af aktiver i den kopierede portefølje.

 • Du vil blive notificeret via notifikationer på appen når fordelingsprocessen er blevet gennemført.
 • Processen er typisk gennemført inden for 2 arbejdsdage, hvorefter du kan genoptage driften af din kopi som sædvanligt.
 • Du kan også vælge at stoppe kopi-forholdet når som helst.

Start en ny kopi

Når du åbner en ny kopi investering, åbnes den baseret på de aktuelle proportioner af aktiverne, der gør sig gældende i den kopierede portefølje. I praksis vil dette sige, at vægtningen vil være den samme mellem din portefølje og den kopierede erhvervsdrivendes på ethvert tidspunkt.

 1. De vil afspejle den kopierede handlers fremtidige handlinger inkl. ændringer i SL’er og TP og lukning af handlen fra det øjeblik, hvor du begynder at kopiere dem. Hvis den kopierende handler udstrækker sin SL ved at tilføre flere penge til en position, bliver din SL justeret i overensstemmelse hermed. Men dit positionsbeløb forbliver det samme som det oprindelige beløb.
 2. Du vil være i stand til at lukke en specifik kopieret handel uden at lukke kopikontoen.
 3. Hvis den kopierede handler åbner en position på markeder, der er lukket i løbet af det tidsrum, hvor de bliver kopieret (markedspause for eksempel), vil systemet åbne en markedsordre for den kopierende. Når markedet åbner, bliver ordren udført til en position til den første markedskurs.
 4. For at se alle handler kopieret fra en enkelt handler skal du gå ind til din portefølje og klikke på den kopierede handers navn.

Bemærk: Handlerne bliver alle åbnet på din konto på samme tidspunkt. Du vil se dem med et lille tab, som afsprejler spredning mellem købs- og salgskurs for at vise dig en realtidspræsentation af de penge, du vil modtage, hvis du lukker handlen. Nye handler vil åbne til de samme kurser, som den kopierede handler åbner dem til og bruge den realiserede egenkapital (saldo + investerede midler) som grundlag for proportioner af kopierede handler. For eksempel, vil en handel, der er åbnet med 10 % af den kopierede handlers realiserede egenkapital, åbne en handel på din kopikonto med 10 % af den realiserede egenkapital i kopiforholdet.

**Disse vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres efter eToros skøn.

Copy Stop-Loss (CSL)

CSL er en funktion, der giver dig mulighed for effektivt at administrere din kopiportefølje ved at tilvejebringe risikostyring på tværs af hvert kopiforhold baseret på realtidsværdier af fortjeneste/tab. Det er hovedsageligt et automatiseret risikostyringssystem, der tillader dig at indstille styringer for hele kopiforholdet i en dollarværdi.

Systemet indstilles som standard automatisk CSL på 40 % af din samlede investerede kopiværdi pr. kopiforhold. Derfor vil du nu kunne antage, at når kopiværdien er reduceret med 40 % vil CSL udløse og afslutte dette kopiforhold og returnere det resterende beløb til din saldo. Det område, hvor du manuelt kan angive din CSL, ligger på mellem 5 % til 95 %. 5 %-værdien er et ægte “sikkerhedsnet”, der kun bør udløses, når næsten alle penge i kopiforholdet er væk.
For eksempel: Handler A bliver kopieret af Handler B med $ 1.000. CSL er indstillet til 60 % af egenkapitalen, der skal returneres til kontoen, som i dette tilfælde er $ 600. Når den nuværende egenkapital, herunder overskud/tab for alle handler, er reduceret til $ 600 bliver hele kopikontoen lukket, og de resterende midler (60 % af det oprindelige kopibeløb) bliver returneret til Handler B’s saldo.

Så hvad sker der, når CSL bliver udløst?

Hvis dit kopiforhold har urealiserede tab på 40 % af din tildelte midler, bliver CSL udløst, og alle positioner i dette forhold bliver lukket. Fanen Historik på platformen indeholder en “Tæt på”-kolonne. De lukkede handler bliver afmærket i denne kolonne som “CSL”.


CSL-værdien kan justeres til en værdi på mindst 5 % og højest 95 % som et sikkerhedsnet. Bemærk, at systemet ikke vil tillade dig at reducere CSL til en værdi, der er så lille, at det kunne udløse lukningen af CopyTrader-forholdet straks.

For eksempel: Lad os antage, at du kopierer en handler med $ 1.000, og du aktuelt taber $ 300, mens din CSL-værdi som standard er 60 %, og du ønsker at regulere værdien af CSL. Du vil ikke kunne indstille den til en værdi på 70 % ($ 300 i dette tilfælde) eller mindre, da dette ville udløse en øjeblikkelig lukning af CopyTrader-forhold og alle handler herunder. I dette tilfælde er den maksimale CSL, du vil kunne angive, 65 %.

Husk, at CSL-værdien bliver ændret, hvis du ændrer dit kopibeløb. Tilføjelse eller fjernelse af penge fra den kopierede handler vil udløse en genberegning af CSL-værdi som en procentdel af det nye kopibeløb.

Lad os sige f.eks.: Du kopierer en handler med $ 1.000. Din investering i denne gandler har tabt $ 900 af sin værdi, men du tror stadig på dette kopiforhold. Når du tildeler yderligere $ 1.000 til den handler, bliver CSL-værdien nu opdateret og beregnet på den nye $ 2.000 tildelt i alt til kopiering af denne handler. Husk, at du kan opdatere CSL når som helst.

SL for kopierede handler

CSL blev etableret for at begrænse din samlede eksponering for nogen handler. Fordi dine kopierede gandler er beskyttet af CSL, kan vi give mulighed for mere fleksibilitet, når det drejer sig om at stoppe tab (SL).

Som det er tilfældet med alm. handler, tilføres der, når som helst du øger SL, midler til handlen fra kontoens saldo til at repræsentere de ekstra nødvendige midler til at understøtte det.

Angående kopierede handler, når den kopierede handler udvider sin SL, fratrækkes der ingen ekstra midler fra det samlede kopibeløb. Derfor kan enhver handel pådrage sig tab på 200 % og endda 300 %, hvilket giver den fleksibilitet til potentielt at genoprette tab uden at blive lukket af SL, og på samme tid efterlades kopibeløbet med tilstrækkelig saldo til at dække yderligere handler. Men hvis den kopierede handler når den af dig indstillede CSL vedrørende et urealiseret tab generalt, bliver hele kopiforholdet lukket.

Denne forskel skaber flere diskrepanser mellem de kopierede handler og de oprindelige handler:

Vi tilfører ikke penge til kopierede handler. Derfor kan procentdelen af tilgængelig kopisaldo være større end saldoen i forbindelse med den kopierede handler.

Den kopierede handels gevinst/tab beregnes i henhold til det oprindelige beløb investeret i handlen.

Sæt pause eller genoptag kopiering

Med den nye version af CopyTrader er vi stolte over at præsentere “Sæt kopiering på pause”, en funktion, der tillader dig at stoppe kopieringen af en handler uden faktisk at lukke alle aktuelt åbne positioner.

 • “Sæt kopiering på pause” kan aktiveres fra porteføljesiden på eToro ved at klikke på indstillingsknappen og “Sæt kopiering på pause”.
 • Når “Sæt kopiering på pause” er aktiveret, bliver der ikke åbnet nye handler under kopiforhold. Men alle aktuelt åbne handler vil stadig kopiere SL/TP og lukke handlinger foretaget af den kopierede handler.
 • Du kan til enhver tid genoptage copy relationshoppen ved at gå over til portfoliosiden og klikke på “Genoptag kopi”

Stop kopiering

Når du helt vil stoppe med at kopiere en investor, skal du vælge “Stop Kopiering” i menuen med indstillinger for kopiering. Du vil have to valgmuligheder om, hvordan du forsætter:

 • “Sælg alle”, som lukker alle positioner, eller
 • “Behold alle”, som vil overføre alle kopierede positioner til din egen portefølje, hvor de kan administres uafhængigt.
 • Du kan vælge at lukke en specifik kopi-handek uden at stoppe kopi-forholdet. Midlerne fra denne handel vil blive krediteret tilbage til din kopi-konto.

Tilføj eller fjern midler

Du kan øge din kopi-investering til enhver tid ved at tilføre yderligere midler, hvilket vil blive proportionalt fordel på din portefølje. Ligeledes har du muligheden for at overflytte ikke-investerede midler tilbage til din generelle ”Tilgængelige Midler”. Bemærk, at kun midler der ikke allerede er investeret kan overflyttes.

Hvordan fungerer Smart Portfolios?

eToros Smart Portfolios er et tematisk investeringsinstrument programmeret til langsigtet, tocifret afkast. Hver Smart Portfolio samler forskellige aktiver eller en gruppe handlere og bliver konstant optimeret af maskinlæringsalgoritmer.

Generelle overvejelser om Smart Portfolio:

 • Det mindste investeringsbeløb er så lavt som 500 USD.
 • Standard Stop Loss for en Smart Portfolio er indstillet til 10 %.
 • Vægttildeling for hver Smart Portfolio kan ændre sig over tid.

Market Smart Portfolios

Market Smart Portfolios samler forskellige aktiver i en enkelt portefølje efter en forudbestemt markedsstrategi eller med fokus på et bestemt markedssegment. eToros finansielle eksperter bestemmer sammensætningen af hver Smart Portfolio sammen med en maskinlæringsalgoritme programmeret til at reducere risikoen og øge fortjenesten.

For eksempel har BigTech Smart Portfolio grupperet større selskaber fra den tekniske sektor og tilbyder et aktiv til handlere, der ønsker at investere i branchen som helhed.

Top Trader Smart Portfolios

På baggrund af CopyTrader-værktøjet grupperer Top Trader Smart Portfolio s succesrige handlere sammen i forskellige porteføljer. Ligesom det er tilfældet med Market Smart Portfolios, bliver involverede handlere udvalgt af eToros investeringsudvalg og en avanceret algoritme, der er på udkig efter specifikke handelsattributter, der er optimeret til overskud.

For eksempel grupperer GainersQtr Smart Portfolio  investorer, der har vist konsistente afkast, og som sandsynligvis opnår fortjeneste over det næste kvartal ifølge forudbestemte parametre, som tager højde for Smart Portfolios algoritme. Sammensætning af Smart Portfolio bliver opdateret periodisk for at opretholde lav risiko og øge sandsynligheden for overskud.

Få mere at vide om Smart Portfolios, ved at besøge Smart Portfolios side.

Vi håber, denne artikel har hjulpet dig med at få en klarere forståelse af vores kopisystemer. Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt os via vores @CustomerService-væg på eToro, eller få mere at vide på vores hjælp-side.