Forklaring på eToros kopisystemer

eToros sociale funktioner er det, der gør vores platform unik på online handelspladsen. Både CopyTrader™-systemet og Smart Portfolios investeringsstrategier er baseret på eToros brugerbase, der rummer over 20 millioner brugere fra 140 lande, og den er designet til at bistå handlere med at udforske nye veje til at generere overskud.

Hvordan fungerer CopyTrader?

CopyTrader-systemet er en af de væsentlige årsager til, at platformen betragtes som værende blandt de førende inden for fintech-revolutionen. Den overordnede idé med CopyTrader-værktøjet er ganske enkel: Vælg de handlere, du ønsker at kopiere, træf beslutning om det beløb, du ønsker at investere, og kopier alt det, de gør automatisk, og i realtid, med et enkelt klik på en knap.

Ud over det grundlæggende koncept i forbindelse med kopiering af handel er der en hel del ekstra elementer indeholdt i systemet.

Inden vi begynder, vil vi henvise til:

 • “Kopieret handler” som den handler, du investerer i (kopierer)
 • “Den kopierende” som den bruger, som foretager kopieringshandlingen (dvs. dig selv)

Her er der et par vigtige punkter, du bør tage højde for inden kopiering:

 • Minimumsbeløb, der skal investeres i en handler, er $ 200.
 • Det maks. antal handlere, du kan kopiere samtidigt, er 100.
 • Det maks. beløb, du kan investere i en handler, er $ 2,000,000.
 • Minimumsbeløbet for en kopieret handel er $ 1. Handler under dette beløb bliver ikke åbnet.
 • Hvis du lukker en kopieret handel manuelt, vil pengene fra denne position blive krediteret tilbage til din kopibalance (beløbet afsat til at kopiere denne person, der ikke investeres i åbne positioner).

CopyTrader – Kopiering af alle handler

CopyTrader-systemet giver de kopierende mulighed for at kopiere alle de aktuelt åbne handler tilhørende den kopierede handler. Kopierende, der vælger denne metode, vil få de eksisterende åbne handler for den handler, de kopierer, åbnet med følgende betingelser:

 1. De eksisterende åbne positioner bliver åbnet på den kopierendes konto til de markedskurser, der er til rådighed på tidspunktet for kopiering (ikke de rentesatser, til hvilke de oprindelige handler blev åbnet).
 2. Handlerne vil have samme stop-loss (SL) og take-profit (TP) som den oprindelige handel.
 3. De vil afspejle den kopierede handlers fremtidige handlinger inkl. ændringer i SL’er og TP og lukning af handlen fra det øjeblik, hvor du begynder at kopiere dem. Hvis den kopierede handler udstrækker sin SL ved at tilføre flere penge til en position, bliver din SL justeret i overensstemmelse hermed. Men dit positionsbeløb forbliver det samme som det oprindelige beløb. Derfor kan du nogle gange se forskelle i gevinstprocent mellem din kopikonto og den kopierede handlers konto.
 4. Du vil være i stand til at lukke en specifik kopieret handel uden at lukke kopikontoen.
 5. Hvis den kopierede handler åbner en position på markeder, der er lukket i løbet af det tidsrum, hvor de bliver kopieret (markedspause for eksempel), vil systemet åbne en markedsordre for den kopierende. Når markedet åbner, bliver ordren udført til en position til den første markedskurs.
 6. For at se alle handler kopieret fra en enkelt handler skal du gå til din portefølje og klikke på den kopierede handlers navn.

Bemærk: Handlerne bliver alle åbnet på din konto på samme tidspunkt. Du vil se dem med et lille tab, som afspejler spredning mellem købs- og salgskurs for at vise dig en realtidspræsentation af de penge, du vil modtage, hvis du lukker handlen. Nye handler vil åbne til de samme kurser, som den kopierede handler åbner dem til og bruge den realiserede egenkapital (saldo + investerede midler) som grundlag for proportioner af kopierede handler. For eksempel, vil en handel, der er åbnet med 10 % af den kopierede handlers realiserede egenkapital, åbne en handel på din kopikonto med 10 % af den realiserede egenkapital i kopiforholdet.

Men forholdstallet kan ændre, når den kopierede handler ændrer sin disponible balance. Dette kan forekomme, når den kopierede handler foretager en indbetaling eller udbetaling. Når enhver af disse hændelser opstår, foreligger der en ændring af pengene på den kopierede handlers konto, og du bemærker evt., at handler har en proportionel størrelse, der adskiller sig fra tidligere. Når den kopierede handler lukker alle åbne handler, bliver handlens størrelsesforhold mellem deres konto og den kopierendes konto nulstillet (lige endnu en gang).

**Disse vilkår og betingelser kan ændres efter Etoros skøn når som helst.

CopyTrader – Kopiering kun af nye handler

Kopierende, der vælger denne metode, vil kun kopiere nye handler, som den kopierede handler åbner efter start på kopieringen. Der gælder følgende betingelser:

 1. Kun handler åbnet efter start af kopiering bliver åbnet på den kopierendes konto.
 2. Nye handler bliver åbnet til samme kurs, som den kopierede handler åbner dem til.
 3. Proportionerne for de nye handler beregnes ud fra den realiserede egenkapital for den kopierede handler (saldo på konto + investerede penge).
 4. Handlerne vil have samme SL og TP som de oprindelige handler.
 5. Alle den kopieredes handler bliver duplikeret automatisk på den kopierendes konto, herunder ændringer i SL’er og TP’er og lukning af handlen. Hvis den kopierede handler udstrækker sin SL ved at tilføre flere penge til en position, bliver din SL justeret i overensstemmelse hermed. Men dit positionsbeløb forbliver det samme som det oprindelige beløb. Derfor kan du nogle gange se forskelle i gevinstprocent mellem din kopikonto og den kopierede handlers konto.
 6. Du kan lukke en specifik kopieret handel uden at lukke kopikontoen.
 7. For at se alle handler kopieret fra en enkelt handler skal du gå til din portefølje og klikke på den kopierede handlers navn.

Bemærk: Proportionen kan ændres, når den kopierede handler ændrer sin saldo til rådighed. Dette kan forekomme, når den kopierede handler foretager en indbetaling eller udbetaling eller lukker en gammel handel, der blev åbnet, før du begyndte at kopiere vedkommende (hvis du vælger ikke at kopiere de allerede åbnede handler). Når enhver af disse hændelser forekommer, kan du evt. få handler med en proportion forskellig fra den tidligere.

**Disse vilkår og betingelser kan ændres efter Etoros skøn når som helst.

Copy Stop-Loss (CSL)

CSL er en funktion, der giver dig mulighed for effektivt at administrere din kopiportefølje ved at tilvejebringe risikostyring på tværs af hvert kopiforhold baseret på realtidsværdier af fortjeneste/tab. Det er hovedsageligt et automatiseret risikostyringssystem, der tillader dig at indstille styringer for hele kopiforholdet i en dollarværdi.

Systemet indstilles som standard automatisk CSL på 40 % af din samlede investerede kopiværdi pr. kopiforhold. Derfor vil du nu kunne antage, at når kopiværdien er reduceret med 40%, vil CSL udløse og afslutte dette kopiforhold og returnere det resterende beløb til din saldo. Det område, hvor du manuelt kan angive din CSL, ligger på mellem 5 % til 95 %. 5 %-værdien er et ægte “sikkerhedsnet”, der kun bør udløses, når næsten alle penge i kopiforholdet er væk.
For eksempel: Handler A bliver kopieret af Handler B med $ 1.000. CSL er indstillet til 60 % af egenkapitalen, der skal returneres til kontoen, som i dette tilfælde er $ 600. Når den nuværende egenkapital, herunder overskud/tab for alle handler, er reduceret til $ 600, bliver hele kopikontoen lukket, og de resterende midler (60 % af det oprindelige kopibeløb) bliver returneret til Handler B’s saldo.

Så hvad sker der, når CSL bliver udløst?

Hvis dit kopiforhold har urealiserede tab på 40 % af dine tildelte midler, bliver CSL udløst, og alle positioner i dette forhold bliver lukket. Fanen Historik på platformen indeholder en “Tæt på”-kolonne. De lukkede handler bliver afmærket i denne kolonne som “CSL”.


CSL-værdien kan justeres til en værdi på mindst 5 % og højst 95 % som et sikkerhedsnet. Bemærk, at systemet ikke vil tillade dig at reducere CSL til en værdi, der er så lille, at det kunne udløse lukningen af CopyTrader-forholdet straks.

For eksempel: Lad os antage, at du kopierer en handler med $ 1.000, og du aktuelt taber $ 300, mens din CSL-værdi som standard er 60 %, og du ønsker at regulere værdien af CSL. Du vil ikke kunne indstille den til en værdi på 70 % ($ 300 i dette tilfælde) eller mindre, da dette ville udløse en øjeblikkelig lukning af CopyTrader-forhold og alle handler herunder. I dette tilfælde er den maksimale CSL, du vil kunne angive, 65 %.

Husk, at CSL-værdien bliver ændret, hvis du ændrer dit kopibeløb. Tilføjelse eller fjernelse af penge fra den kopierede handler vil udløse en genberegning af CSL-værdi som en procentdel af det nye kopibeløb.

Lad os sige f.eks.: Du kopierer en handler med $ 1.000. Din investering i denne handler har tabt $ 900 af sin værdi, men du tror stadig på dette kopiforhold. Når du tildeler yderligere $ 1.000 til den handler, bliver CSL-værdien nu opdateret og beregnet på de nye $ 2.000 tildelt i alt til kopiering af denne handler. Husk, at du kan opdatere CSL når som helst.

SL for kopierede handler

CSL blev etableret for at begrænse din samlede eksponering for nogen handler. Fordi dine kopierede handler er beskyttet af CSL, kan vi give mulighed for mere fleksibilitet, når det drejer sig om at stoppe tab (SL).

Som det er tilfældet med alm. handler, tilføres der, når som helst du øger SL, midler til handlen fra kontoens saldo til at repræsentere de ekstra nødvendige midler til at understøtte det.

Angående kopierede handler, når den kopierede handler udvider sin SL, fratrækkes der ingen ekstra midler fra det samlede kopibeløb. Derfor kan enhver handel pådrage sig tab på 200 % og endda 300 %, hvilket giver den fleksibilitet til potentielt at genoprette tab uden at blive lukket af SL, og på samme tid efterlades kopibeløbet med tilstrækkelig saldo til at dække yderligere handler. Men hvis den kopierede handler når den af dig indstillede CSL vedrørende et urealiseret tab generelt, bliver hele kopiforholdet lukket.

Denne forskel skaber flere diskrepanser mellem de kopierede handler og de oprindelige handler:

Vi tilfører ikke penge til kopierede handler. Derfor kan procentdelen af tilgængelig kopisaldo være større end saldoen i forbindelse med den kopierede handler.

Den kopierede handels gevinst/tab beregnes i henhold til det oprindelige beløb investeret i handlen.

Sæt kopiering på pause

Med den nye version af CopyTrader er vi stolte over at præsentere “Sæt kopiering på pause”, en funktion, der tillader dig at stoppe kopieringen af en handler uden faktisk at lukke alle aktuelt åbne positioner.

“Sæt kopiering på pause” kan aktiveres fra porteføljesiden på eToro ved at klikke på indstillingsknappen og “Sæt kopiering på pause”.


Når “Sæt kopiering på pause” er aktivet, bliver der ikke åbnet nye handler under kopiforhold. Men alle aktuelt åbne handler vil stadig kopiere SL/TP og lukke handlinger foretaget af den kopierede handler.

Stop kopiering

Når du helt vil stoppe med at kopiere en investor, skal du vælge “Stop Kopiering” i menuen med indstillinger for kopiering. Du vil have to valgmuligheder om, hvordan du fortsætter: “Sælg alle”, som lukker alle positioner, eller “Behold alle”, som vil overføre alle kopierede positioner til din egen portefølje, hvor de kan administreres uafhængigt.

Hvordan fungerer Smart Portfolios?

eToros Smart Portfolios er et tematisk investeringsinstrument programmeret til langsigtet, tocifret afkast. Hver Smart Portfolio samler forskellige aktiver eller en gruppe handlere og bliver konstant optimeret af maskinlæringsalgoritmer.

Generelle overvejelser om Smart Portfolio:

 • Det mindste investeringsbeløb er så lavt som 500 USD.
 • Standard Stop Loss for en Smart Portfolio er indstillet til 10 %.
 • Vægttildeling for hver Smart Portfolio kan ændre sig over tid.

Market Smart Portfolios

Market Smart Portfolios samler forskellige aktiver i en enkelt portefølje efter en forudbestemt markedsstrategi eller med fokus på et bestemt markedssegment. eToros finansielle eksperter bestemmer sammensætningen af hver Smart Portfolio sammen med en maskinlæringsalgoritme programmeret til at reducere risikoen og øge fortjenesten.

For eksempel har BigTech Smart Portfolio grupperet større selskaber fra den tekniske sektor og tilbyder et aktiv til handlere, der ønsker at investere i branchen som helhed.

Top Trader Smart Portfolios

På baggrund af CopyTrader-værktøjet grupperer Top Trader Smart Portfolio s succesrige handlere sammen i forskellige porteføljer. Ligesom det er tilfældet med Market Smart Portfolios, bliver involverede handlere udvalgt af eToros investeringsudvalg og en avanceret algoritme, der er på udkig efter specifikke handelsattributter, der er optimeret til overskud.

For eksempel grupperer GainersQtr Smart Portfolio  investorer, der har vist konsistente afkast, og som sandsynligvis opnår fortjeneste over det næste kvartal ifølge forudbestemte parametre, som tager højde for Smart Portfolios algoritme. Sammensætning af Smart Portfolio bliver opdateret periodisk for at opretholde lav risiko og øge sandsynligheden for overskud.

Få mere at vide om Smart Portfolios, ved at besøge Smart Portfolios side.

Vi håber, denne artikel har hjulpet dig med at få en klarere forståelse af vores kopisystemer. Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt os via vores @CustomerService-væg på eToro, eller få mere at vide på vores hjælp-side.