Stocks-MGY-Magnolia Oil & Gas Corp

MGY Magnolia Oil & Gas Corp

20.25 0 (0%)
Marked lukketForsinkede priser fra NASDAQ i USD
Handel
Handel

FINANSIEL OVERSIGT

For det afsluttede regnskabsår 31/12/2022: indtægter for Magnolia Oil & Gas Corp increased efter 57.14% og beløb sig til 1.69B. Nettoindkomst increased efter 87.64% til 1.05B. Nettoaktiver increased efter 66.49% til 1.74B og EPS increased fra 2.36 til 4.71.
MGYs investorrelationer
IndkomstopgørelseBalancePengestrømsopgørelse
Kvartalsvis
Bruttofortjenstmargin
60.12%
Nettoavance
-31.79%
Bruttoavance
48.67%
Afkast af investering
-11.59%